Správne balenie tovaru pri preprave zbernou službou

Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

7. 11. 2017
Správne balenie tovaru pri preprave zbernou službou

V predchádzajúcom e-letteri sme si povedali, ako správne zmerať a zvážiť tovar. V tomto vydaní by sme na túto tému radi naviazali a poradili vám, ako správne postupovať pri balení zásielky a pri jej umiestňovaní na paletu.
Správne balenie tovaru pri preprave zbernou službou

Počas dlhých rokov našej logistickej praxe máme potvrdené, že investovanie do ochranných prvkov, ako je silnejšia kartónová škatuľa, silnejšie stretch-fólie, ochranné rohy, piktogramy „nestohovať“ atď., sa klientovi vždy vrátia v podobe zníženia rizika vzniku dodatočných výdavkov, ktoré sú spojené s poškodením tovaru pri manipulácii v sklade či pri preprave.

1. Tovar by nemal presahovať cez okraje palety

Manipulácia s takýmto tovarom je značne sťažená (obzvlášť ak je presah nepatrný – len pár centimetrov) a vyžaduje často takmer na milimeter presné zasunutie alebo vybratie palety z pozície či už v sklade alebo v aute. Zároveň sa násobne zvyšuje riziko poškodenia presahujúcich častí, prípadne poškodenie tovaru iného klienta. Dôležité je tiež vedieť, že poisťovňa odmieta preplatiť poškodenia častí tovaru, ktoré presahovali cez paletu. Naopak u zásielok, ktoré cez paletu nepresahujú, sa rapídne zvyšuje kvalita dodávky a v prípade reklamácie je správny spôsob balenia pre zbernú sieť dodržaný.

2. Ochranné rohy na palete

Hrany a rohy zásielky sú pri preprave vždy najnáchylnejšie na poškodenie, preto odporúčame inštalovať na tieto miesta ochranné prvky, ktoré ich poškodeniu zabránia. K narušeniu línie kartónov na palete môže dôjsť napríklad pri brzdení vozidla alebo pri prudkom pohybe v zákrute, neskôr pri manipulácii na nasledujúcom prekladiskovom termináli sa tieto vytŕčajúce časti škatúľ môžu zachytiť o iné zásielky, čím sa poškodí sa obal alebo výrobok. Ochranné rohy tiež udržujú jednotnú líniu v prípade viac kartónových paliet. S použitím ochranných prvkov sa rapídne zvyšuje kvalita dodávok, znižuje sa čas, ktorý musí zákazník venovať riešeniu reklamácií, a v neposlednom rade pribúdajú spokojní príjemcovia.

3. Správne uloženie škatúľ na palete a odhadnutie váhy jednotlivých škatúľ

Správne uloženie škatúľ na paletu je pre stabilitu celého nákladu zásadné. Ak klient uloží ľahšie škatule na spodok palety a ťažšie do vrchných radov, naruší sa celkové ťažisko zásielky a tá je potom oveľa náchylnejšia na pohyb alebo prevrátenie. Takisto môže dôjsť k príliš veľkému tlaku vrchných škatúľ na spodné, čo vytvorí buď samovoľné „rozpučenie“ spodnej škatule, alebo sa na škatuli vytvorí oblá stena, ktorá pretŕča cez okraj palety a tá môže byť následne pri ďalšej manipulácii odtrhnutá. Odporúčame preto ukladať balíky na palety podľa hmotnosti a tým predísť vyššie uvedeným nehodám. Opäť to bude znamenať vyšší kvalitu dodania, menej reklamácii a spokojnosť klientov aj adresátov.

4. Voľne ložená škatuľa na palete vs. pevne upevnená

Aj keď je to logické, je potrebné pripomenúť, že počas prepravy musí byť tovar pevne uchytený k palete, aby nedošlo k jeho pohybu a následnému k poškodeniu. Verte, že sa s nedostatočne upevnenými zásielkami v našej praxi stretávame pomerne často. Voľná škatuľa na palete v zákrutách „jazdí“ zo strany na stranu a môže dôjsť k poškodeniu nielen tejto škatule, ale aj zásielok okolo nej. Odporúčame preto tovar upevniť na stred palety pevnou stretch-fóliou alebo sťahovacou páskou. Ak je tovar výrazne menší ako rozmery palety, nesmie byt umiestnený mimo stred a natlačený na jeden kraj palety. Vďaka bezpečnému ukotveniu zásielok na paletu sa rapídne zvyšuje kvalita dodávok a v prípade reklamácie je správny spôsob balenia pre zbernú sieť dodržaný.

1
Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Proper-packing-of-goods-intended-for-groupage-shipments_1326.htm