Prepojenie so všetkými oblasťami. A všetkými kontinentmi.

Kvalita musí byť vyčísliteľná

Aby sme mohli podrobne ohodnotiť naše logistické služby, zaviedli sme komplexný systém zabezpečenia a manažmentu kvality.
quality-management-transit-times
Predpoklad: ponuka jednotného a štandardizovaného produktu.

Kvalita našich logistických služieb musí byť merateľná. Kedykoľvek. Transparentnosť je vytvorená veľkým množstvom interpretácií a ukazovateľov, analýz a IT aplikácií. Takto naši zamestnanci hodnotia okrem iného kvalitu doručenia, časy prepravy, možné škody alebo prekážky doručenia a merajú ich podľa stanovených cieľových hodnôt, ktoré sú nepretržite monitorované prostredníctvom analýzy odchýlok.

Predpokladom stanovenia takýchto ukazovateľov kvality je ponuka jednotných a štandardizovaných služieb. Preto naše produktové skupiny entargo alebo groupline predstavujú jednotné profily služieb s trvale vysokými štandardmi kvality.

Aby bol prísľub presne definovaných služieb merateľný, zaviedli sme jednotné softvérové štandardy a centrálne IT databanky. Do tejto centrálnej kontroly kvality s podporou dát patrí najmä aplikácia riadenia dodávateľského reťazca „ActiveReport". Zabezpečuje, že Vy aj servisné oddelenia v našich pobočkách budú včas informované o prekážkach pre doručenie.

Aj v našom priemyselnom riešení Chem-Logistics pre prepravu chemických výrobkov a tiež v obchodnom segmente logistiky potravín pre prepravu nemrazených potravín s kontrolovanou teplotou sme zaviedli systém jasne definovaných smerníc a nepretržitého monitorovania dodržiavania zákonov.

Bezpečne na miesto určenia

Ďalší aspekt nášho zabezpečenia kvality v celom toku tovaru je starostlivé zaistenie nákladu pred začatím prepravy. Podľa priemyselných štatistík spôsobuje nedostatočne zaistený náklad škody vo výške približne štyroch miliárd eur ročne.

Preto naši skladoví zamestnanci a vodiči zaisťujú, aby bol tovar naložený rovnomerne, bez medzier, aby sa počas jazdy nezošmykol, neskotúľal alebo neprevrátil. Toto sa týka denne približne 8 000 kamiónov spoločnosti DACHSER po celej Európe.

Ako spoločnosť DACHSER zaisťuje kvalitu:

  • Analýza odchýlok niekoľkých parametrov kvality na základe našich štandardizovaných produktov
  • Nástroj riadenia udalostí v dodávateľskom reťazci „ActiveReport“ nás okamžite informuje o možných prekážkach v doručení a zamestnanci spoločnosti DACHSER  môžu takto včas zasiahnuť s vhodnými opatreniami
  • Pre obchodnú divíziu DACHSER Food Logistics a priemyselné riešenie DACHSER Chem-Logistics platia najprísnejšie štandardy kvality, ktoré v značnej miere presahujú požiadavky príslušných priemyslov
  • Starostlivé zaistenie nákladu
  • Zvýšená bezpečnosť na cestách prostredníctvom označení obrysov na zadných a bočných stranách kamiónov s návesmi
  • Dôkladné odstraňovanie snehu z vozidiel

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Quality-Assurance_104.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.