Skutočná veľkosť pramení z každého.

Roman Stoličný - Country Manager

Roman Stoličný sa venuje logistike od roku 1992 a na pozícii generálneho riaditeľa a člena predstavenstva DACHSER Slovakia pôsobí od roku 2005.
Roman Stoličný
Roman Stoličný

Po ukončení gymnázia s rozšírenou výučbou v oblasti elektroniky v Bratislave, nastúpil Roman Stoličný na Žilinskú univerzitu, kde v roku 1991 úspešne absolvoval Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Jeho študijný odbor bol zameraný na leteckú prepravu, a už počas štúdií získaval cenné skúsenosti v oblasti civilného letectva. Praktické znalosti si doplnil v priebehu zahraničnej stáže na Akadémii civilného letectva v Petrohrade. 

Svoju profesionálnu kariéru zahájil v roku 1992 v švajčiarsko-slovenskej leteckej spoločnosti Tatra Air a.s., kde pôsobil na pozícii Revenue Accounting Manager. Už o dva roky neskôr zastával funkciu Sales and Marketing Manager a bol zodpovedný za finančné plánovanie a obchodnú stratégiu nielen na území Slovenska. V rámci svojho pôsobenia v Tatra Air a.s. sa staral o medzinárodných klientov a pôsobil tiež ako supervízor obchodných aktivít spoločnosti v Nemecku a Švajčiarsku.

V roku 1995 nastúpil na pozíciu riaditeľa spoločnosti Lindbergh Air Freight s.r.o., ktorá sa vo svojich začiatkoch venovala poskytovaniu komplexných zasielateľských služieb v oblasti prepravy a handlingu leteckých zásielok. Praktické skúsenosti po úspešných školeniach v Londýne, získal v spoločnosti British Airways World Cargo ako General Sales Agent pre slovenský trh.  Neskôr sa aktivity spoločnosti rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 1997 sa stal Roman Stoličný členom predstavenstva Lindbergh a.s. a hral kľúčovú úlohu pri budovaní popredného postavenia spoločnosti na slovenskom logistickom trhu.  V roku 2004 viedol proces pripojenia spoločnosti ku koncernu DACHSER. Úspešný integračný proces do celosvetovej siete DACHSER bol zavŕšený 1.1.2010, kedy spoločnosť začala vystupovať pod obchodným menom DACHSER Slovakia a.s. Od roku 2005 do súčasnosti zastáva Roman Stoličný naďalej funkciu člena predstavenstva, pôsobí ako Managing Director pre oblasť Slovenska a úspešne vedie DACHSER Slovakia a.s. s ďalšími štyrmi národnými pobočkami a takisto jediný logistický Eurohub v sieti DACHSER v strednej a východnej Európe.

V priebehu svojho profesionálneho rastu absolvoval Roman Stoličný mnoho špeciálnych programov, akými sú napríklad mini MBA (zamerané na marketing pre manažérov, riadenie tímu a stratégiu), Leadership Excellence Programme či  Contract Logistics Sales.

Roman Stoličný hovorí anglicky, nemecky a rusky, a k jeho koníčkom patrí lietanie s viacmotorovými lietadlami, cestovanie, literatúra a outdoorové športy.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Roman-Stoliny_646.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.