Skutočná veľkosť pramení z každého.

Preberáme sociálnu zodpovednosť

Rodina je ochranným a ekonomickým spoločenstvom. Budúcim generáciám zodpovedne poskytujeme rozvoj motivácie, kompetencie a schopnosti konať. Presne tak vidíme našu úlohu ako rodinná spoločnosť - dokonca a najmä ako globálny hráč.
dachser-sustainability-social-responsibility
Dbáme na spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom špeciálne vyberaných projektov, a to aj mimo našu organizáciu.

Vzdelanie a pokročilé školenie prémiovej kvality

Kvalitu vytvárame prostredníctvom kvalifikácie. Naši zamestnanci sú kľúčom k dlhodobému úspechu našej rodinnej spoločnosti. Intenzívne školenia v rôznych komerčných disciplínach, informačných technológiách a skladovej logistike zabezpečujú mladým ľuďom úspešný štart do ich profesionálneho života ODKAZ. Šanca na získanie trvalého pracovného miesta po absolvovaní školenia so spoločnosťou DACHSER je takmer 100%.

 Systematické a trvalé vzdelávanie našich zamestnancov vytvára perfektný základ pre podporu zodpovedných pozícií v rámci organizácie. Kariérny manažment DACHSER a akadémia DACHSER reprezentujú sofistikovaný, komplexný program vzdelávania personálu: Rozširujeme a obnovujeme profesionálne, sociálne a vodcovské zručnosti našich zamestnancov individuálne nastavenými, na aktuálne potreby zameranými seminármi alebo individuálnymi školeniami. Len pevný základ skúseností a odbornosti umožňuje jednotlivcom konať s istotou.

Zdravotná starostlivosť a penzia

Náš program zdravotnej starostlivosti, DACHSER Intelligent Care, kombinuje silný penzijný plán s komplexným konceptom inteligentného a udržateľného managementu  zdravotnej starostlivosti. Profesionálne poradenstvo a množstvo ponúk na témy ako výživa a cvičenie, ako aj kvalifikovaná podpora v prípade rodinných a psychologických problémov, je pre našich zamestnancov vždy k dispozícii. Našou iniciatívou "SPRÁVA!" vzdelávame našich žiakov o zdravom životnom štýle a prevencii závislostí.

Rovnováha medzi pracovným a voľným časom

Kariéra nie je všetko. Len kombináciou našich profesionálnych ambícií so šťastným súkromným a rodinným životom dokážeme čeliť množstvu životných výziev z dlhodobého hľadiska. Našim zamestnankyniam umožňujeme, aby nestratili svoje profesionálne ambície a talent, obzvlášť v rozhodujúcich prvých rokoch ich kariéry, keď zvažujú aj založenie rodiny.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Social-responsibility_50.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Partner

European Business School
Poskytnutím financií na profesúru pre trvalo udržateľnú logistiku a riadenie dodávateľských reťazcov na európskej obchodnej škole, spoločnosť DACHSER investuje do výskumu trvalej udržateľnosti s dôrazom na logistiku.