Skutočná veľkosť pramení z každého.

Každý môže niečo dokázať

DACHSER ako rodinný podnik je zaviazaný k dlhodobej a tým zároveň udržateľnej podnikovej politike. Zameriavame sa na ekonomiku, sociálne a ekologické ciele, ktoré sledujeme s veľkou angažovanosťou a zmyslom pre zodpovednosť. Sú hlboko zakotvené v našich korporátnych hodnotách a zaručujú smer, identifikáciu a stabilitu.
dachser-sustainability
DACHSER ako rodinný podnik je zaviazaný k dlhodobej a tým udržateľnej podnikovej politike.

Naše ekonomické ciele - a spolu s nimi aj základ pre všetky ostatné aktivity - dosahujeme prostredníctvom strategického smerovania s trvalým a integračným rastom. Okrem aktívnej podpory zdravia  pre viac ako 29 098 zamestnancov, obsahuje naša sociálna angažovanosť aj cielene zvolené projekty na pomoc druhým. Okrem toho je aktívna ochrana životného prostredia pre nás samozrejmosťou ako súčasť našej iniciatívy pre ekologickú udržateľnosť.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Sustainability_48.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Normy CO2

DIN komisia pre normy CO2 (DIN EN 16258:2011)
DIN komisia sa zaoberá vývojom európskej normy pre meranie emisií skleníkových plynov a spotreby energie z dopravných služieb. Porovnateľne, transparentné a štandardizované hlásenie o CO2 je vypracované za pomoci tejto normy.

Ako člen nemeckej pracovnej skupiny pre CO2 normu sa aktívne zúčastňujeme navrhovania európskej normy pre meranie spotreby energie a emisií skleníkových plynov pre dopravné služby. Účasťou na tvorbe normy získavame významné know-how týkajúce sa riadenie prírodných zdrojov a tiež uplatňujeme naše dlhodobé skúsenosti.

Partner

European Business School
Poskytnutím financií na profesúru pre trvalo udržateľnú logistiku a riadenie dodávateľských reťazcov na európskej obchodnej škole, spoločnosť DACHSER investuje do výskumu trvalej udržateľnosti s dôrazom na logistiku.