Prepojenie so všetkými oblasťami. A všetkými kontinentmi.

Nasmerovanie k optimálnemu toku tovarov

Tranzitné terminály spoločnosti DACHSER sú kľúčovým faktorom úspechu pre kvalitu logistických služieb.
transshipment-warehouse-network
Precízne plánované postupy, stanovenie časov odchodu a znamenite vyškolení pracovníci v prekládkovom sklade DACHSER.

Veci sú v tranzitnom termináli globálnej siete spoločnosti DACHSER neustále v pohybe - 24 hodín podľa plánu. Vysoko profesionálne, presne načasované a overené procesy zaručujú plynulý tok tovarov. Tranzitné terminály, ako kľúčové prvky v globálnom servisnom reťazci, hrajú významnú úlohu v kvalite logistických služieb.

V týchto termináloch sa tovary po obdržaní nakladajú na nákladné vozidlo a následne  odosielajú na miesto určenia. Súčasne prichádzajú tovary z iných pobočiek, ktoré sa musia vyložiť a prijať, aby mohli byť distribuované na lokálne nákladné vozidlá a doručené do cieľa.

Preto tranzitné terminály spoločnosti DACHSER určujú rytmus pulzujúceho logistického cyklu. Štandardizované a profesionálne spracovanie objednávok umožňuje dosiahnuť jednotnú kvalitu prepravných služieb: Po elektronickom zaregistrovaní sa zásielka umiestni do vyčkávacieho priestoru pre príslušné miesto dodania. Nákladné vozidlá opúšťajú rampy každý deň v špecifickom čase. Keď zásielky dorazia do tranzitného terminálu príslušného miesta určenia, distribuujú sa na regionálne nákladné vozidlá a tie ich doručujú prijímateľovi.

Vďaka perfektne koordinovanému postupu práce, nastaveným časom odjazdov a excelentne vyškolenému personálu, zabezpečujú pre vás tranzitné terminály spoločnosti DACHSER spoľahlivú manipuláciu a predovšetkým najvyššiu úroveň spoľahlivosti.

Neustále ste informovaní o pohybe zásielky prostredníctvom skenovania v tranzitných bodoch, ako aj vďaka štandardizovaným postupom samotnej prepravy. Ak sa vyskytnú odchylky od naplánovaného rozvrhu, servisní zamestnanci spoločnosti DACHSER obdržia okamžité upozornenie prostredníctvom aplikácie ActiveReport. Nástroj na správu udalostí dodávateľského reťazca, ktorý je úzko prepojený so systémom DOMINO, monitoruje naplánovaný rozvrh prepravy a automaticky oboznamuje dotknuté strany v prípade výskytu odchyliek, napr. pri odmietnutí prijatia, nedostatkoch alebo prekročených časoch prepravy. Naši zamestnanci môžu okamžite reagovať a zabezpečiť dodanie tovarov v rámci definovaného okruhu do 24 hodín.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Transit-Terminal_103.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.