Spoločné rozhodovanie o tom, ako by spolupráca mala prebiehať.

Všetko podľa vašich želaní. Individuálne prispôsobené pre vaše priemyselné odvetvie.

DACHSER Contract Logistics vám ponúka komplexné logistické riešenie vo všetkých fázach dodávateľského reťazca s množstvom služieb s pridanou hodnotou.
value-added-services
Služby orientované na výrobky a postupy.

Rôzne služby orientované na produkty a procesy pred, počas a po klasickej preprave a skladovaní umožňujú integrovanú optimalizáciu celého hodnotového reťazca. Napríklad, služby s pridanou hodnotou zahŕňajú kontrolu kvality tovarov v čase ich prevzatia v sklade dodávateľa, úlohy finálnej úpravy produktov, zabalenie do fólie alebo prebalenie do nových kartónov v sklade spoločnosti DACHSER pred ich distribúciou regionálnym obchodníkom.

Na vaše požiadanie vykonáme všetky nevyhnutné úlohy "ako napríklad" - označenie cien a uloženie do regálov v mieste predaja. Naše služby s pridanou hodnotou zásadne prispievajú k dlhodobej optimalizácii vašich logistických nákladov ako súčasť inteligentnej logistiky. To je misiou spoločnosti DACHSER od prvého dňa. Naši zamestnanci konajú ako jedna ruka vašich obchodných aktivít, od zaobstarania až po distribúciu. To nám umožňuje splniť všetky nevyhnutné požiadavky týkajúce sa zabezpečenia kvality a finálneho spracovania produktu vo vašom mene bližšie k trhom a k zákazníkom.

Najväčšie výhody pre zákazníkov sú: Ušetrený cenný čas a peniaze. Zákazníci sa môžu úplne zamerať na svoje hlavné obchodné aktivity: Vývoj nových produktov alebo otváranie nových trhov a hľadanie nových zdrojov príjmov a ich následnú bezproblémovú obsluhu.

V závislosti od priemyselného odvetvia a zamerania projektu, sa využívajú nasledujúce služby s pridanou hodnotou orientované na projekt a na proces.

Služby s pridanou hodnotou orientované na produkt zahŕňajú:

 • Kontrola kvality 
 • Finálna úprava produktu 
 • Montážne/demontážne práce 
 • Opravy 
 • Balenie/prebalenie 
 • Tónovanie 

Služby s pridanou hodnotou orientované na proces zahŕňajú:

 • Správa objednávky 
 • Prevzatie objednávky 
 • Dokončenie/vytvorenie výkladu 
 • Označovanie/oceňovanie 
 • Spracovanie vráteného tovaru alebo sťažností 
 • Balenie do fólie 
 • Colné odbavenie 
 • Regálové skladovanie 

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Value-Added-Services_113.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.