Spoločné rozhodovanie o tom, ako by spolupráca mala prebiehať.

Hotové a pripravené alebo individuálne vytvorené

Sklady spoločnosti DACHSER sú kľúčovým komponentom našich integrálnych riešení dodávateľského reťazca a využívajú sa predovšetkým v kontraktnej logistike spoločnosti DACHSER.
warehousing-storage-space
Sklady spoločnosti DACHSER: vybavené pre všetky druhy priemyslu a požiadaviek zákazníkov.

Ponúkame rozsiahlu sieť skladov s viac ako 2 300 000 skladovacími miestami pre europalety v našich globálnych pobočkách so skladmi v Európe, severnej Afrike a v Číne.

Naše "multiužívateľské sklady" na rôznych miestach zaručujú najvyššiu úroveň efektivity. Vďaka našim štandardizovaným procesom a jednotnému IT systému môžete využívať výhody individuálnych konceptov skladovania v kontexte kontraktnej logistiky spoločnosti DACHSER.

To robí naše skladové služby integrálnou súčasťou dodávateľského reťazca pri dodávaní a distribúcii vašich produktov. Individuálne navrhnutým skladom a procesom, ktorý berie do úvahy technické a nákladové stratégie (napr. HIFO, LIFO, MHD), vytvárame maximálny stupeň ziskovosti pre každého z našich partnerov. Našim cieľom je predovšetkým optimalizovať vaše náklady na logistiku v udržateľnej miere. Najpresvedčivejším dôkazom toho sú merateľné úspory času a finančných prostriedkov.

Individuálne koncepty skladovania

Skladujeme všetky tovary podľa individuálnych, špecifických a zákonných parametrov. To zahŕňa správnu sanitárnu manipuláciu s potravinami, ktorá je súčasťou našej potravinovej logistiky, požadované udržiavanie teploty (ohrievanie a chladenie) potravín, profesionálne skladovanie materiálov, napr. ako pri našom priemyselnom riešení Chem-Logistics, alebo sledovanie zásielky. Okrem toho spoločnosť DACHSER ponúka výber zo skladu podľa požiadaviek zákazníka (sériové čísla, číslo prepravnej jednotky, dávky) alebo manuálny výber zo skladu.

Rôzne skladovacie systémy, napr. manuálne alebo automatizované paletové regále, šikmé regále alebo konzolové regále, sú kombinované s rôznymi požiadavkami individuálnych priemyselných odvetví, aby vytvárali celkové konzistentné riešenie.

Zameranie na elementárne prvky

Skladovanie ako súčasť kontraktnej logistiky zabezpečené spoločnosťou DACHSER vám šetrí financie: Vyhnete sa zbytočným zásobám a komplexnej manipulácie s tovarom, ktorá je mimo vášho hlavného poľa pôsobnosti. My, na druhej strane, efektívne využijeme naše skladové kapacity flexibilnou konsolidáciou tovarov všetkých zákazníkov v našich multiužívateľských skladoch. Keďže my spravujeme vaše skladovanie v rámci procesov dodávateľského reťazca, vy máte možnosť ušetriť čas a znížiť náklady a hľadať nové spôsoby rozširovania vášho podnikania.

Naše "špecializované sklady" zabezpečujú túto službu. Sú to individuálne prispôsobené, pre daný priemysel špecifické riešenia skladovania pre veľkoobjemových zákazníkov.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Warehouse-Logistics_102.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.