Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

10. 8. 2017
Správne odvážiť a zmerať zásielku sa oplatí. Poradíme, ako na to!

Správne zmerať a odvážiť zásielku hrá pri preprave tovaru dôležitú úlohu. Chybné informácie o rozmeroch a váhe zásielky prinášajú najrôznejšie komplikácie, ktoré sú nepríjemné predovšetkým pre zákazníka a jeho peňaženku. Ako teda zásielku zmerať správne a prečo sa to oplatí?
Ako zmerať zásielku správne a prečo sa to oplatí?

Hovorí sa „dvakrát meraj, raz rež“. Inak to nie je ani v logistike. Nesprávne zmeranie a zváženie zásielky navyšuje zákazníkom prepravné náklady a často tiež spôsobuje oneskorenie dodávky. „Miery a váha sú skutočne dôležité údaje, na ich základe totiž stanovujeme cenu prepravy,“ vysvetľuje Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia, „ak je zásielka zmeraná nesprávne, dôjde žiaľ k situácii, že je zásielka pozastavená alebo poslaná späť na náklady zákazníka.“ Ďalší problém môže nastať pri kontrolnom vážení kamiónov, vykonávanom políciou, kedy je odhalené preťaženie vozidla a vodičovi, respektíve prepravnej spoločnosti je v dôsledku toho udelená pokuta. Tá je následne rozpočítaná medzi odosielateľov zásielok so zle zadanou váhou.

Ako pri meraní postupovať správne?

Je dôležité vedieť, že je rozdiel, ak meriame zásielku umiestnenú na palete, alebo voľne loženú zásielku. V prvom prípade sa meria výška zásielky od zeme vrátane palety. „V prípade, že zásielka uložená na palete nepresahuje dĺžku a šírku palety, udávajú sa rozmery palety, t.j. v prípade europalety 120 cm x 80 cm x výška zásielky na palete od zeme, nielen rozmer balenia uloženého na palete,“ uvádza Roman Stoličný. Ak zásielka paletu presahuje, udáva sa skutočný rozmer zásielky, pričom výška je tiež udávaná vrátane palety. V tomto prípade však, ako upozorňuje Roman Stoličný, je zvýšené riziko poškodenia a poisťovne ho odmietajú preplácať.

Pri voľne loženej zásielke sa meria reálny rozmer balenia. Aj tu je potrebné mať na zreteli niekoľko pravidiel. Tento typ zásielky sa môže skladať maximálne zo 4 kusov, z ktorých žiadny nesmie presiahnuť hmotnosť 40 kg. Pokiaľ má zásielka viac ako 4 kusy, musí byť umiestnená na paletu bez ohľadu na jej rozmery. A ak je hmotnosť jedného z kusov vyššia ako 40 kg, potom tento kus musí byť tiež uložený na paletu.

Štandardné miery a hmotnosti zberných zásielok

1

Rozmery

Váha

Účtovaná hmotnosť zásielky

Na základe rozmerov zásielky sa stanovuje jej účtovaná hmotnosť, ktorá je podkladom pre nacenenie prepravy. Najprv vypočítame objem alebo ložné́ metre zásielky, pričom ak zásielka zaberá menej ako 1,6 ml (vrátane), ložné metre neberieme v úvahu. Objem zásielky sa počíta takto: dĺžka (m) x šírka (m) x výška (m). Ložné́ metre potom vypočítame týmto vzorcom: dĺžka (m) x šírka (m) / 2,4. Tieto údaje sa porovnajú s reálnou hmotnosťou zásielky a ďalej sa pracuje s údajom, ktorý je z týchto troch hodnôt najvyšší. Ten potom prepočítame na účtovanú hmotnosť podľa príslušného koeficientu danej krajiny.

„Na záver by som odporučil všetkým, ktorí majú odosielanie zásielok na starosti, aby neváhali komunikovať so svojimi logistickými dodávateľmi a pýtali sa na všetky informácie, ktoré ich v súvislosti s ich službami zaujímajú. Napríklad práve otázka premerania a váženia zásielok má svoje jasne dané pravidlá, ktoré zohľadňujú bezpečnosť i kvalitu doručenia, a preto sa oplatí venovať tomuto kroku najvyššiu pozornosť a starostlivosť,“ hovorí Roman Stoličný z DACHSER Slovakia a dodáva, „zákazníci si tak ušetria zbytočné výdavky na pokutách a vyhnú sa finančným stratám aj poškodeniu dobrej povesti za nedodržanie termínu dodania.“

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Weighing-and-measuring-of-consignments-plays-an-important-role_1227.htm