Pozeráme sa na vec s nadhľadom.

Ideálne prepravné riešenie pre každú destináciu

classicline začína tam, kde entargo končí. S classicline sa zásielky zbernej prepravy dostanú aj do vzdialených destinácií.
LKW
classicline ponúka jasne definované služby s predpokladanými časmi doručenia.

classicline poskytuje služby zbernej prepravy s pravidelnými spojeniami. Úzko prepojená európska sieť DACHSER pobočiek ponúka optimálne spojenia, rýchle obstarávanie a distribúciu do vzdialených destinácií.

Všetko pod dohľadom s našimi eLogistics IT-aplikáciami:

• Jednoduchý online výber produktu s informáciami o dobe prepravy (productpilot)
• Priebežné sledovanie a monitorovanie zásielky pomocou nástroja shipmentcontrol

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/classicline_987.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.