ให้มองที่ภาพรวม

ผู้เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

กฎระเบียบพิเศษมีผลบังคับใช้กับการขนส่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพ การร่วมมือกับ Envirotainer ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ให้ความมั่นใจในโซลูชั่นของบริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในตลาด
life-science-pharmacology-biotechnology
กฎระเบียบพิเศษมีผลบังคับใช้กับการขนส่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพมีความละเอียดอ่อนเฉพาะทาง เฉพาะการตั้งอุณหภูมิที่แม่นยำที่สุดในระหว่างการขนส่งทั่วโลกจึงช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่สูญเสียสมรรถภาพ และมีคงประสิทธิภาพหลังจากไปถึงจุดหมายปลายทาง ถือเป็นความห่วงใยเป็นพิเศษสำหรับเราที่จะให้การบริการแก่คุณ และสุดท้ายปลายทางที่สำคัญอย่างผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

การขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพ

เป็นเพราะความร่วมมือกับบริษัท Envirotainerจากสวีเดนที่ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแก่ห่วงโซ่อุปทานให้แก่ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องอุณหภูมิ Envirotainer เป็นบริษัทผู้นำในตลาดโลกด้านโลจิสติกส์ที่ต้องควบคุมความเย็นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการผลิตภายในพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิในตัวของบริษัทนี้ได้รับความไว้วางใจและนำมาใช้ทั่วโลก

ในฐานะ "ผู้ให้บริการ Envirotainer ที่มีคุณสมบัติ" (QEP) เราเป็นมืออาชีพและให้บริการขนส่งที่ปลอดภัยโดยใช้ Envirotainer นอกเหนือไปจากความเย็นตลอดการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางเรือแล้ว ยังรวมถึงการควบคุมความเย็นทางอ้อมตลอดการขนส่ง (ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบการหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่มีฉนวนที่ได้รับการอนุญาตแล้ว) ตลอดจนการติดตามอุณหภูมิโดยละเอียดในระหว่างการขนส่งด้วย ส่วนทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การบริการทั่วไปทั้งหมดของ โลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเล DACHSER ยังเสนอให้เพื่อการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ของคุ

การบริการ:

  • การให้คำปรึกษาโดยละเอียดเฉพาะรายโดยยึดถือโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและเทคนิคชีวภาพระดับมืออาชีพ
  • การควบคุมความเย็นโดยตรงและโดยอ้อมตลอดการขนส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/868.htm