แนะนำตนเอง

เราส่งคุณให้เดินไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ

คุณพร้อมสำหรับก้าวต่อไปในการวางแผนด้านอาชีพของคุณหรือยัง? เราอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะร่วมทางไปกับคุณ ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการจัดการด้านอาชีพของ DACHSER เราพัฒนาความสามารถพิเศษของคุณด้วยการอบรมตามเป้าหมายระดับสูง และด้วยวิธีนี้เราสามารถวางแผนอนาคตให้คุณก้าวไปพร้อมกับ DACHSER ได้
dachser-career-management
เราช่วยให้คุณก้าวหน้า: การฝึกอบรม การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การวางแผนด้านอาชีพ

เรานำคุณไปบนถนนสู่ความสำเร็จด้วยระบบการจัดการด้านอาชีพ DACHSER: ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั่วโลก เราเชื่อมโยงมากกว่าเส้นทางการขนส่ง เรายังสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาและความสามารถทางเทคนิคและทางสังคมของพนักงานของเราผ่านการมอบหมายงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่งานระดับล่างไปจนถึงระดับบริหาร


ไม่มีความสามารถใดที่จะถูกเก็บซ่อนเมื่ออยู่กับเรา โปรแกรมการพัฒนาบุคคลทุกโปรแกรมเตรียมความพร้อมให้พนักงานของเราด้วยการพัฒนาศักยภาพสูงสุดเพื่องานระดับมืออาชีพและระดับบริหารในอนาคต ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรายังทำการวิเคราะห์เพื่อโอกาสในอนาคต การฝึกอบรมและโครงการเพื่อหาพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่ง นอกจากนี้เรายังร่วมออกแบบและดัดแปลงแผนพัฒนาให้เหมาะกับตัวบุคคลกับคุณเมื่อคุณรับตำแหน่งในระดับบริหาร

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/872.htm