รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

25/7/2560
การคิดค่าบริการเพิ่มเติมเนื่องจากความคับคั่ง และท่าเรือ Rotterdam

การขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะมีเสถียรภาพในระหว่างฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม ปีนี้เกิดความคับคั่งของเรือบรรทุกทั้งที่ท่าเรือ Antwerp และท่าเรือ Rotterdam 
sea-port-asl-dachser

การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากความคับคั่งที่ท่าเรือ Antwerp และท่าเรือ Rotterdam

ปัจจุบันท่าเรือ Antwerp และท่าเรือ Rotterdam มีความคับคั่งของเรือขนส่งสินค้าเป็นอย่างมากอันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การปรับโครงสร้างของพันธมิตรด้านการขนส่งสินค้า ปริมาณสินค้าเพิ่มมากขึ้น และการใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้ในส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น

ความคับคั่งส่งผลให้เรือขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้า เพื่อแก้ไขความท้าทายนี้ ปัจจุบันผู้เดินเรือและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในตู้สินค้าได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยจะมีผลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม โดยระยะเวลาการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจะขยายออกไปหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

ตะวันออกไกล – ทวีปยุโรป

พื้นที่การขนส่งสินค้าบนเรือขนส่งยังคงมีอยู่จำกัด โดยสถานการณ์จะยิ่งท้าทายมากขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงก้าวเข้าสู่สัปดาห์ทอง (1-7 ตุลาคม)

ทวีปยุโรป – ตะวันออกไกล

ดังการคาดการณ์ที่ผ่านมาว่าจะมีพื้นที่สำหรับการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทวีปยุโรป – อินเดีย – ทวีปยุโรป

ยังคงมีพื้นที่สำหรับขนส่งสินค้าทั้งการเดินเรือเส้นทางตะวันออกและตะวันตก

ทวีปยุโรป – อเมริกาใต้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลในเส้นทางนี้ ในการขนส่งสินค้าไปยังชายฝั่งตะวันออกนั้นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้ใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาความต้องการพื้นที่การขนส่งสินค้าจำนวนมาก โดยสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่นั้นจะยังคงเป็นความท้าทาย สำหรับการขนส่งสินค้าไปยังชายฝั่งตะวันตกนั้นสถานการณ์พื้นที่ในการขนส่งสินค้าดีขึ้นแต่อัตราการขนส่งยังคงมีราคาสูง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อผู้แทน DACHSER ของคุณเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Congestion-surcharge-at-Antwerp-and-Rotterdam-ports_983.htm