ให้มองที่ภาพรวม

การรวมกิจการการขนส่งทางรถไฟ ทางบก และทางทะเล

เมื่อพูดถึงโลจิสติกส์ทั่วโลกแล้ว หัวใจความสำเร็จอยู่ที่การควบคุมกระบวนการขนส่งข้ามทวีปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อแบบไรัรอยต่อ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันของ DACHSER ให้บริการแบบองค์รวม เพื่อเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล และทำให้ระบบซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อตรงผ่าน LCL ของ DACHSER ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการขนส่งทางทะเลไม่เพียงแต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อกัน จะเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของคุณ ระบบ DACHSER Europe Logistics ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 425 แห่ง ให้บริการการขนส่งและกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรป

คลิกที่นี่เพื่อขยายแผนที่ LCL ทั่วโลก
คลิกที่นี่เพื่อขยายแผนที่ LCL ทั่วโลก
Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Consolidated-by-rail-road-and-sea_1073.htm

ตารางการเดินเรือ

Transunion
คุณสามารถดาวน์โหลด ตารางการเดินเรือล่าสุดจากท่าเรือฮัมบูร์กไปยังท่าเรือต่าง ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแวะเปลี่ยนถ่ายลำที่สิงคโปร์ได้แล้ว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการเดินเรือ

ทางเลือกในการขนส่ง

เราให้บริการในตลาดการจัดหาสินค้าและการขายที่สำคัญของโลก เครือข่าย DACHSER เป็นพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่นของบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลก