ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

การกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ครอบครัวเป็นเจ้าของ 100% บริษัท DACHSER ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
dachser-corporate-governance
ภาระหน้าที่ในการสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างคณะกรรมการเป็นไปตามนโยบายที่ชัดเจน

ดังนั้นครอบครัวเจ้าของทั้งสองครอบครัวที่เป็นเจ้าของบริษัทครอบครัวละ 50% ได้มอบหมายหน้าที่ในการตรวจสอบของพวกเขาให้คณะกรรมการบริหารระดับสูง สมาชิกของคณะกรรมการนี้มี ดร. Juergen Schneider เป็นประธาน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว และสมาชิกครอบครัวละหนึ่งคนจากทั้งสองครอบครัว ข้อตกลงของบริษัท ซึ่งได้ข้อสรุปในปี 2007 กำหนดเงื่อนไขว่า คณะผู้บริหารต้องประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่ใช่คนในครอบครัวจำนวนหลายคน ภาระหน้าที่ในการสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างคณะกรรมการเป็นไปตามนโยบายที่ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน DACHSER เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินการทั่วโลกที่เชื่อถือได้ผ่านการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Corporate-Governance_47.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา