รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

17/4/2561
บริษัท DACHSER Asia Pacific ขึ้นสูงอีกระดับหนึ่ง

ในปีงบการเงิน 2560 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั่วโลกทำรายได้กว่า 6 พันล้านยูโรเป็นครั้งแรก รายได้รวมเพิ่มขึ้น 7.2% เป็น 6.12 พันล้านยูโร บริษัท DACHSER Asia Pacific ทำรายได้เติบโตมากที่สุดถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น 21.4%
Road-trail-wind

Bernhard Simon, CEO บริษัท DACHSER SE กล่าวว่า "อัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นทั้งทางอากาศและทางทะเลได้ช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นมาก เราดำเนินตามกลยุทธ์การส่งออกที่ประสบความสำเร็จของการขนส่งทางบกในยุโรปและได้รับแรงเสริมจากการเพิ่มขึ้นของการค้าโลก"

ยอดที่ขยายตัว 25% ในเอเชีย ช่วยให้บริษัท DACHSER Asia Pacific ทำรายได้ 426 ล้านยูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สูงกว่าสถิติ 400 ล้านยูโรที่เคยทำไว้ในครั้งแรก การพัฒนาในภูมิภาคเอเชียถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต

Edoardo Podestá, Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific กล่าวว่า "การมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้เราพัฒนาการบริการและเส้นทางการค้าในเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่อง”

เครือข่ายของ DACHSER Asia Pacific ประกอบด้วยสถานที่ทำการ 49 แห่ง และต้องย้ายไปอยู่ในที่ทำการใหญ่ขึ้นเรื่องจากกิจการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น ปีที่แล้วที่กรุงเทพฯ นิวเดลี และต้าเหลียน

ในปี 2560 จำนวนคนในทีมงานเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้น 8.4% เป็น 1,672 คน "เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสงานและอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในเอเชีย โครงการฝึกอบรมผู้บริหารเอเชียแปซิฟิกของเราเป็นผลมาจากกลยุทธ์นี้" คุณ Podestá กล่าว

"การให้ความสำคัญต่อลูกค้ารายใหญ่ระดับนานาชาติ ทำให้มีอัตราการเติบโตที่ดีเยี่ยม ซึ่งการเติบโตที่แซงตลาดได้นั้น ไม่เพียงแค่มูลค่าแต่ยังเป็นปริมาณด้วย" คุณ Podestá ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยอ้างอิงการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น 8.6% และจำนวนตันทางอากาศเพิ่มขึ้น 21.4 เปอร์เซ็นต์ และ TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5%

บริษัท DACHSER Asia Pacific ได้ปูทางการบริการขนส่งทางอากาศเพื่อรับมือกับการขาดแคลนช่วงความต้องการสูงด้วยการเพิ่มการให้บริการ ความแข็งแกร่งในการให้บริการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต

ภาพรวมตัวเลขสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การพัฒนาธุรกิจทั่วโลก

บริษัท DACHSER สร้างสถิติบริษัท โดยส่งสินค้าทั้งหมด 81.7 ล้านครั้ง (+2.1 เปอร์เซ็นต์) มีน้ำหนัก 39.8 ล้านเมตริกตัน (+4.3 เปอร์เซ็นต์) ในระดับโลก บรัท DACHSER สร้างงานใหม่ขึ้น 1,648 ตำแหน่งในปี 2560

ธุรกิจ Air & Sea Logistics (ASL) ขยายตัวเร็วมากพร้อมๆ กันกับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวาง (โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศ) ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.7% เป็น 1.79 พันล้านยูโร จำนวนการจัดส่งทางธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น 6.7% ขณะที่ทีอียู (TEU) และตันเพิ่มขึ้น 8.5 และ 23.3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

"การขนส่งทางอากาศและทางทะเลเป็นธุรกิจที่ผันผวนและมีรายได้แกว่งตัวแบบสุดกู่" Bernhard Simon, CEO บริษัท DACHSER SE กล่าว "อย่างไรก็ตาม เรามุ่งเน้นการสร้างการเติบโตด้านผลกำไรที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจึงมีการผนวกรวมธุรกิจของเราเข้าด้วยกันและกำลังผลักดันให้มีการรวมระบบเข้าด้วยกันมากขึ้น"

ด้านธุรกิจ Road Logistics —ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (European Logistics) และอาหาร (Food Logistics) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4.44 พันล้านยูโร (+3.1 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณและน้ำหนักเพิ่มขึ้น 2.1 และ 3.6% ตามลำดับ
ในธุรกิจ European Logistics (EL) การมุ่งเน้นที่ธุรกิจการส่งออกของในยุโรปภายในเครือข่าย EL ทำให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง คุณ Bernhard Simon กล่าวว่า “เยอรมนียังคงเป็นเส้นทางหลักในการดำเนินงานของเรา แต่ฝรั่งเศสก็กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจข้ามพรมแดนเป็นลำดับที่สอง เราได้ตั้งกลยุทธ์ของแกนลอจิสติกส์อย่างเป็นระบบแบบนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา"

ในธุรกิจ Food Logistics การเติบโตอีกครั้งสูงกว่าค่าเฉลี่ย นี่เป็นผลมาจากธุรกิจของเยอรมัน โดยมีลูกค้ารายใหม่หลายรายเข้ามามีส่วนส่งสินค้าข้ามพรมแดนด้วย

การลงทุนของบริษัท DACHSER ในเรื่องเครือข่าย พาหนะ เทคโนโลยี และระบบไอทีเพิ่มขึ้น 5% เป็น 136 ล้านยูโรในปี 2560 คุณ Bernhard Simon กล่าวว่า “ปีที่แล้วเราขยายกำลังการบริการของเราในเยอรมนีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอาหาร" บริษัท DACHSER ประกาศว่า ได้จัดสรรเงินเพิ่มอีก 188 ล้านยูโรเพื่อการลงทุนโดยมุ่งเน้นสินค้าอุตสาหกรรมในปี 2561

ภาพรวมรายได้รวม:

ภาพรวมรายได้สุทธิ:

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Asia-Pacific-scales-new-heights_1030.htm