รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

27/9/2559
DACHSER อินเดียได้ปรับปรุงสำนักงานแห่งใหม่ที่เมืองมุมไบ

DACHSER อินเดียได้ย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ที่เมืองมุมไบซึ่งเป็นเขตธุรกิจที่เจริญเติบโต สำนักงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ใกล้กับลูกค้าที่มีชื่อเสียงหลายราย และทำให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
dachser-india
DACHSER อินเดียได้ปรับปรุงสำนักงานแห่งใหม่ที่เมืองมุมไบ

ฮูเนด คานธี กรรมการผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ทางอากาศและทะเล ประเทศอินเดีย กล่าวว่า “ด้วยการที่ประเทศอินเดียมีการผลิตยานยนต์ FMCG และตลาดอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนั้น อินเดียจึงมีความต้องการทางออกด้านการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและแบบบูรณาการ ดังที่เราได้เน้นที่การเติบโตทางบวกของเศรษฐกิจในอินเดียและการปฏิรูปรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลดี ดังนั้น เราจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของเราในสำนักงานแห่งใหม่ประจำภูมิภาคอินเดีย และเรารอคอยที่จะได้ให้ขอเสนอที่จะเป็นการช่วยและส่งเสริมแบรนด์ DACHSER เพื่อให้ตอบสนองต่อคำสัญญาที่เรามีให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

สำนักงานใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต Sakinaka ซึ่งเป็นเขตผู้นำด้านการค้าของเมืองและสามารถเข้าถึงการเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะได้ง่าย

ในการพัฒนาด้านอื่นๆ DACHSER ได้รวบรวมพนักงานด้านการขนส่งทางอากาศ มหาสมุทร ศุลกากร และฝ่ายดำเนินการให้ทำงานร่วมกันในสำนักงานแห่งใหม่ที่มุมไบ โดยจะมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 100 คน ทำงานในสำนักงานแห่งใหม่นี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติและลูกค้าในเขตตะวันตกของเมือง

“เขตตะวันตกเป็นตลาดสำคัญเสมอมาซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและความต้องการสูง โดยสำนักงานแห่งใหม่จะทำให้เราสามารถรวบรวมพนักงานด้านการขนส่งทางทะเลและอากาศเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของสำนักงานสาขา”

ขณะนี้ DACHSER มีสำนักงาน 25 แห่งตั้งอยู่ในทุกทวีป โดยเป็นหนึ่งในเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทข้ามชาติ

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-India-upgrades-offices-in-Mumbai_886.htm