รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

24/11/2559
DACHSER ประเทศเกาหลีเพิ่มความแข็งแกร่งของการดำเนินการในตลาดประเทศเกาหลีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

DACHSER ประเทศเกาหลีได้เพิ่มความแข็งแกร่งของการดำเนินการในตลาดประเทศเกาหลี โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้ขยายสำนักงานที่กรุงโซลและเมืองปูซาน บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 54 คน ในสำนักงาน 3 แห่งที่กรุงโซล อินชอน และปูซาน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระดับสากลนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างบูรณาการ
South-Korea
DACHSER ประเทศเกาหลีเพิ่มความแข็งแกร่งของการดำเนินการในตลาดประเทศเกาหลีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

ด้วยการขยายพื้นที่ที่กรุงโซลด้วยการเพิ่มชั้นของสำนักงานทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับทีมงานที่กำลังเติบโต สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทำให้ DACHSER สามารถอำนวยความสะดวกสบายสำหรับโครงสร้างพนักงานที่เติบโตเพื่อยกระดับกระบวนการการขนส่งสินค้าเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนได้

ที่เมืองปูซาน ทีมงาน DACHSER เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการให้บริการด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ เมืองปูซานได้เชื่อมโยงเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับการค้าโลก

Roman Mueller กรรมการผู้จัดการการขนส่งทางอากาศและทางทะเลประเทศเกาหลี กล่าวว่า “สำนักงานแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือคำตอบของเราต่อการเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศนี้ พนักงานและลูกค้าคาดหวังการตอบสนองที่รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายควบคู่ไปกับการบริการที่พิเศษที่มากกว่าการแก้ไขปัญหาตามมาตรฐาน” โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การผนวกรวมแนวคิดแบบก้าวหน้าของเราเข้ากับการแก้ไขปัญหาสำหรับลูกค้าอย่างมีนวัตกรรม ควบคู่กับมาตรฐานการทำงานระดับสูงและและทีมงานที่ทำงานอย่างล้ำหน้า ดังนั้น DACHSER ประเทศเกาหลีจึงเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศเกาหลี”

ด้วยเครือข่ายด้านการขนส่งทั่วโลกควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ DACHSER ได้พยายามนำเสนอการผนวกรวมและบูรณาการการบริการของเครือข่ายการขนส่งที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก ด้วยการดำเนินงานอย่างก้าวหน้า DACHSER ประเทศเกาหลีจะยกระดับและขยายการบริการอย่างต่อเนื่องสำหรับฐานลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้ง บริษัทนำเสนอไม่เพียงแต่บริการการขนส่งทางอากาศและทางทะเลเท่านั้น แต่ยังทำสัญญาการขนส่งและให้บริการคลังสินค้า การบริการภายในภูมิภาคเอเชีย พิธีศุลกากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมด้วย

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Korea-strengthens-presence-in-Korea-market-to-meet-growing-customer-demand_905.htm