รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

20/3/2560
DACHSER สิงคโปร์ขยายสำนักงานที่สนามบิน

เมื่อเร็วๆ นี้ DACHSER สิงคโปร์ได้ขยายสำนักงานที่สนามบินชางฮีเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจที่เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานที่สนามบินยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ได้เพิ่มจำนวนชั้นของสำนักงานจากสำนักงานเดิมอีก 1 ชั้น ส่งผลให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า

Christophe Vincent กรรมการผู้จัดการการขนส่งทางอากาศและทะเลประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียตนาม กล่าวว่า “ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการที่สิงคโปร์เป็นประตูสู่การค้าและธุรกิจนั้นทำให้สำนักงานที่สนามบินของเราถูกใช้งานอย่างเต็มความสามารถ”

การตัดสินใจเช่าพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยปฏิบัติงานของกรุ๊ป หน่วยบริการลูกค้า และคลังสินค้าให้อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันทำให้การไหลของงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร

Christophe Vincent กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีมงานสิงคโปร์ชื่นชอบพื้นที่สำนักงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยใหม่แห่งนี้มาก โดยสำนักงานมีวิวที่สวยงามของถนนริมทะเลของสนามบินชางฮีและหมู่เกาะที่อยู่โดยรอบ
สำนักงาน 2 แห่งของ DACHSER สิงคโปร์ได้ผนวกรวมกันอย่างสมบูรณ์เป็นเครือข่ายสากลของบริษัท สาขาที่สิงคโปร์เป็นสาขานำร่องด้านทิศตะวันตกของเมืองโดยประกอบไปด้วยหน่วยงานขาย บริหารและจัดการ และเมื่อรวมกับสำนักงานที่สนามบินและคลังสินค้า ทำให้บริษัทสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทั่วโลกในระดับสูงให้กับลูกค้าได้

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Singapore-expands-airport-office_931.htm