รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

11/4/2561
DACHSER ประเทศไทยจะปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันปีใหม่ไทย วันหยุดจะเริ่มต้นหนึ่งวันก่อนวันปีใหม่ และจบลงสองวันให้หลัง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลสงกรานต์

DACHSER ประเทศไทยจึงปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2561 บริษัทจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน 2561 หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานราชการก็จะปิดให้บริการด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่เล่น "สาดน้ำกัน" ในช่วงนี้ คนไทยจะเล่นน้ำกัน ซึ่งมาจากประเพณีการสรงน้ำพระ อุปมาอุปมัยถึงการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายให้สะอาดเพื่อต้อนรับปีใหม่

คนที่ย้ายไปทำงานไกลบ้านจะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวและผู้สูงอายุ วันหยุดจะมีต่อเนื่องสองวันหลังวันปีใหม่เพื่อให้มีเวลาในการเดินทาง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Thailand-closed-during-the-Songkran-Festival_1026.htm