รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

12/7/2560
DACHSER แห่งประเทศไทยได้ขยายสาขาในกรุงเทพมหานคร

DACHSER สาขากรุงเทพมหานคร ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิมในย่านเขตห้วยขวาง พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทีมงานที่กำลังเติบโตและธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
Bangkok-Airport
DACHSER แห่งประเทศไทยได้ขยายสาขาในกรุงเทพมหานคร

Christophe Vincent กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์แอนด์ซี โลจิสติกส์ ประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า “การย้ายสถานที่แห่งใหม่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย” เมื่อปีที่แล้วเราได้เฉลิมฉลองเปิดสำนักงานที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ของเรา และเราได้ย้ายที่ตั้งของสาขาแหลมลาดฉบังของเรา ถึงเวลาแล้วที่เราจะย้ายสาขากรุงเทพฯ ของเราไปยังพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อรวมฝ่ายบริหารจัดการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนการทำงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติงานและเพื่อรองรับการขยายตัวของทีมงานของเรา”

ในปัจจุบันนี้ สำนักงานแห่งใหม่นี้ได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการขนส่งทางอากาศและทางทะเล การทำสัญญารับจ้างขนส่งสินค้า การบริการจัดทำพิธีการศุลกากรและการจัดจำหน่ายในท้องถิ่นในประเทศของ DACHSER และนอกจากนี้ ได้เปิดพื้นที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าพนักงานและการนำมาซึ่งจิตวิญญาณทีมงานครอบครัวของ DACHSER เข้ามาในชีวิตประจำวัน

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Thailand-expands-Bangkok-branch_972.htm