รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

26/7/2561
DACHSER Vietnam: มองภายในอย่างลึกซึ้ง

ตั้งแต่ได้ก่อตั้งสาขาแรกขึ้นที่เมืองโฮจิมินห์ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน DACHSER Vietnam ได้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มั่นคงในประเทศที่กำลังพัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2559 DACHSER ได้ขยายอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดสาขาที่สองขึ้นในเวียดนามที่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ที่ได้เลือกที่นี่ก็เพราะว่ามีลูกค้าทำการก่อตั้งโรงงานในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก

วันนี้คุณ Jean Cassiot, Managing Director Air & Sea Logistics Vietnam ได้นำทีมงานจำนวน 23 คนออกทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยทีมงานได้ทำการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของงานประจำวันที่ทำ

Mr. Nhin The Loc, Manager Ocean Freight Air & Sea Logistics Vietnam

Mr. Nhin The Loc, Manager Ocean Freight Air & Sea Logistics Vietnam

"ปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมในเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณขนส่งทางเรือเข้าออกเวียดนามสูงถึง 10.5 ล้าน TEU ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ประเทศเวียดนามได้ทำการสร้างท่าเรือต่าง ๆ ขึ้นทางตอนเหนือและทางใต้จำนวนมาก ทำให้ศักยภาพการขนส่งเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้กิจกรรมการขนส่งทางทะเลของ DACHSER เวียดนาม ก็เติบโตขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงเช่นเดียวกัน จากผลการทำงานของทีมงานที่มุ่งมั่นและมีประสบการณ์ ทั้งที่เมืองโฮจิมินห์และฮานอย"

Ms. Pham Thi Minh Tam, Head of Sales Air & Sea Logistics Vietnam

Ms. Pham Thi Minh Tam, Head of Sales Air & Sea Logistics Vietnam

"ปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัทข้ามชาติต่าง ๆ มีการลงทุนอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ FMCG การค้าปลีกหรือสิ่งทอ เป็นต้น การธุรกิจของกลุ่มข้ามชาติเหล่านี้ได้นำไปสู่ความต้องการบริการขนส่งที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น"

Mr. Jean Cassiot, Managing Director Air & Sea Logistics Vietnam

Mr. Jean Cassiot, Managing Director Air & Sea Logistics Vietnam

"จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีทั้งหมด 12 ฉบับ ได้ทำให้เวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศยังคงทำการกระจายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดึงดูด FDI เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในขณะเดียวกัน ก็ได้ทำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ลอจิสติกส์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาระยะยาว การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เช่น DACHSER จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความยั่งยืนทางธุรกิจของลูกค้าในเวียดนามและทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-Vietnam-a-deeper-look-from-within_1041.htm