รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

13/9/2559
DACHSER แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการโลจิสติกส์ ในยุโรป ประจำประเทศเยอรมัน

DACHSER ได้เลื่อนตำแหน่งให้กับ อเล็กซานเตอร์ โตน จากหัวหน้างานฝ่ายบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ เป็นกรรมการผู้จัดการโลจิสติกส์ ในยุโรป ประจำประเทศเยอรมัน คนใหม่ โดยอเล็กซานแดอร์ โตน ซึ่งมีอายุ 43 ปี จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจของสำนักงานสาขา 38 แห่งในประเทศเยอรมันในธุรกิจโลจิสติกส์ในยุโรป (การขนส่งทางบกและบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม) โดยเขาจะรายงานต่อ ไมเคิล ชิลลิง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางบกและรองประธานกรรมการบริหาร เขาจะยังคงรับผิดชอบในหน้าที่นี้เช่นกันนอกเหนือจากภาระหน้าที่เดิมไปจนถึงสิ้นปี
Dachser-Alexander-Tonn.jpg
Alexander Tonn

อเล็กซานเดอร์ โตน จบการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทำงานกับ DACHSER ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยหลังจากเริ่มต้นการทำงานในฐานะพนักงานควบคุม เขาก็ก้าวหน้าด้วยการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ในสาขาขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเมมมิงเก้น (แคว้นอัลกอย) หลังจากนั้น เขายังดำรงตำแหน่งหัวหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและรองผู้จัดการสาขา ในปี พ.ศ. 2557 โตนเขาย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดการคลังสินค้าและธุรกิจการบริการส่วนเพิ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการ ทั้งนี้ คุณโตน จะยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ต่อไป

คุณไมเคิล ชิลลิง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางบกของ DACHSER กล่าวว่า “ความสำเร็จของ DACHSER ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของสำนักงานสาขาผนวกกับเครือข่ายการบริหารจัดการของส่วนกลางซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” “อเล็กซานเดอร์ โตน มีความคุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจทุกภาคส่วนของบริษัทของเรา และมีความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็นเพื่อทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในยุโรป ประเทศเยอรมัน ให้เติบโตก้าวหน้าและสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นในตลาดเยอรมัน นอกจากนี้ ตำแหน่งของเขายังต้องทำการประสานงานอย่างมากกับองค์การโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลของเราเพื่อวางแผนและผนวกห่วงโซ่อุปทานให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางให้เข้ากับจุดเชื่อมต่อของ DACHSER”

ธุรกิจโลจิสติกส์ทางบกของ DACHSER ซึ่งกำกับดูแลโดย ไมเคิล ชิลลิง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางบก นั้นแบ่งออกเป็น 5 หน่วยธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการดังนี้ โลจิสติกส์ในยุโรป ประเทศเยอรมัน (กรรมการผู้จัดการคือ อเล็กซานเดอร์ โตน) โลจิสติกส์ด้านอาหาร (กรรมการผู้จัดการคือ อัลเฟรด มิลเลอร์) ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดเยอรมันอย่างมาก โลจิสติกส์ในยุโรป เขตยุโรปกลางและเหนือ (กรรมการผู้จัดการคือ โวล์ฟกัง ไรเนล) โลจิสติกส์ในยุโรป ประเทศฝรั่งเศสและมาเกรบ (กรรมการผู้จัดการคือ เฟรเดริก ดูมอร์) โลจิสติกส์ในยุโรป ในไอบีเรีย (กรรมการผู้จัดการคือ ฮวน ควินทานา) ธุรกิจโลจิสติกส์ทางบกสร้างรายได้ประมาณ 4.2 พันล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2558 โดยรายได้ 3.4 พันล้านยูโรมาจากสายธุรกิจโลจิสติกส์ในยุโรป

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-appoints-Managing-Director-European-Logistics-Germany_885.htm