รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

27/4/2560
DACHSER เปิดตัวทางผ่านสำหรับการขนส่งทางอากาศด้วยการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

DACHSER ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคจีนตอนเหนือด้วยการเปิดทางผ่านใหม่สำหรับการขนส่งทางอากาศ โดยขยายพื้นที่ของสาขาที่สนามบิน Shanghai Pudong Airport ที่โซน Bonded Zone จาก 3,000 เป็น 6,000 ตารางเมตร
Malaysia, Südafrika

Yves Larquemin กรรมการผู้จัดการการขนส่งทางอากาศและทะเล ประเทศจีนตอนเหนือ กล่าวว่า “ทางผ่านที่ทางตอนเหนือของประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงการจัดการกระบวนการข้ามทวีปด้วยคุณภาพระดับสูงของ DACHSER”
การขนส่งทางอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและราบรื่นด้วยการใช้มาตรฐานสำหรับทางผ่านในการปฏิบัติงานทั่วโลก ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองและความโปร่งใสของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สินค้าขาเข้าและขาออกจาก 10 สาขาของ DACHSER ในตอนเหนือของประเทศจีนจะถูกส่งไปยังสนามบิน Shanghai Pudong Airport และ Beijing International Airport โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ใกล้เคียง ข้อกำหนดเฉพาะของสินค้า และสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด

David Wang ผู้จัดการทางผ่านการขนส่งทางอากาศ ประเทศจีนตอนเหนือ กล่าวว่า “การรวมสินค้าเมื่อผ่านทางผ่านแทนที่จะรวบรวมสินค้าในการขนส่งแต่ละครั้งที่สนามบินท้องถิ่นช่วยให้กระบวนการราบรื่นและขยายศักยภาพในการให้บริการ”

ขั้นตอนเดี่ยวทั้งหมด เช่น การวางแผนความสามารถ อัพเดตตารางการบิน หรือแจ้งการเตือนล่วงหน้า จะถูกนำมาผนวกกันในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โดยการมีทางผ่านที่สนามบินทั้ง 2 แห่ง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้รถบรรทุกเพื่อเปลี่ยนสินค้า

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/DACHSER-launches-air-freight-gateway-at-expanded-facility_949.htm