องค์ประกอบเป็นหนึ่ง โอกาสนับพัน

ขนส่งโดยการไหลเวียนไม่ขาดสาย

Domino ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย DACHSER ใช้เพื่อการจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งหมด
dachser-software-freight-processes-domino
Domino ใช้เพื่อการจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าครบวงจร

ตั้งแต่การกำหนดตารางเวลา การควบคุมการจัดส่งอัตโนมัติทั่วทั้งทวีปยุโรป และการจัดการคำสั่งซื้อครบวงจรไปจนถึงการติดตามและขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ ตลอดจนถึงการบริหารจัดการวัสดุเพื่อการบรรจุหีบห่อ DACHSER เริ่มใช้ระบบบาร์โค้ด NVE/SSCC ที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นครั้งแรกในปี 1994 ตั้งแต่นั้นมาหีบห่อทั้งหมดก็ได้รับการติดป้ายเพื่อให้สามารถระบุหีบห่อได้อย่างชัดเจนทั่วโลก การสแกนที่เป็นระบบในส่วนอินเทอร์เฟซให้ความมั่นใจว่าระบบหลักของ DACHSER ยังให้ข้อมูลขั้นตอนการจัดส่งที่ทันต่อเหตุการณ์เสมอ

ไม่ต้องรอซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่อีกต่อไปด้วยระบบซอฟต์แวร์ของ DACHSER: ระบบที่เราพัฒนาขึ้นในบริษัทได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานะต่าง ๆ ของระบบมีข้อมูลปัจจุบันเสมอในทุกแห่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Domino_108.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

ActiveReport

active-report-dachser
ได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
ActiveReport เป็นเครื่องมือการจัดการเหตุการณ์ในโซ่อุปทานของ DACHSER เครื่องมือนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบขนส่ง DOMINO และตรวจสอบการจัดส่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ระบบตรวจสอบความคืบหน้าด้วยตัวเอง และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากกระบวนการเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ในกรณีของการไม่ยอมรับสินค้า การขาดสินค้าต่าง ๆ หรือการขนส่งเลยเวลาที่กำหนด

ประโยชน์อยู่ที่การตอบสนองที่ไวกว่า คุณหรือพนักงานของทีมบริการของ DACHSER รับรู้ข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยทันทีเสมอ และสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที