ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

เราลงทุนเพื่ออนาคต และความมั่นคง

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทั่วโลก เราลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตและความมั่นคงของบริษัท ความยั่งยืนขององค์กรของธุรกิจครอบครัวนี้อาศัยโลจิสติกส์อัจฉริยะ กลยุทธ์ของการเจริญเติบด้วยกำลังของบริษัทเอง และแนวคิดการจัดหาเงินทุนอย่างชาญฉลาดเสมอมา
dachser-sustainable-economy
เราลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตและความมั่นคงของบริษัท

ผลกำไรของเราถูกนำไปลงทุนใหม่ในการพัฒนาเครือข่าย เทคโนโลยีที่มุ่งสู่อนาคต การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถตามเป้าหมาย และสร้างคุณสมบัติให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่องและตามเป้าหมาย อันเป็นผลมาจากคิดงบดุลรายปี ระบบการบริหารจัดการและการควบคุมที่ใช้งานได้ และการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหาร เราสามารถที่จะระบุและกำจัดศักยภาพทางความเสี่ยงได้ทันเวลาทั่วทุกมุมโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Economy_51.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา