ให้มองที่ภาพรวม

เงื่อนไขและข้อกำหนดโดยทั่วไป

รูปแบบกฏระเบียบของ FIATA

DACHSER (Thailand) Co., Ltd.

รูปแบบกฏระเบียบของ FIATA สำหรับบริการการขนส่งสินค้า - เวอร์ชั่นล่าสุดจะนำไปใช้กับข้อตกลงใด ๆ หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลทางกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการบริการโลจิสติกส์ และการบริการอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การบริการจัดเตรียมการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางบก การจัดเก็บ คลังสินค้า การรวบรวม การจัดส่ง การประกัน พิธีการศุลกากร การบรรจุหีบห่อ การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) ระหว่าง DACHSER Far East Ltd. หรือบริษัทย่อย สาขา สำนักงานตัวแทน หรือบริษัทในเครือที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างใด ๆ ถือว่าลูกค้าเห็นด้วยกับการใช้รูปแบบกฏระเบียบนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของลูกค้าได้มอบหมายความรับผิดชอบให้บริษัทย่อย สาขา หรือสำนักงานตัวแทนดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นให้ดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโลจิสติกส์ที่ระบุข้างต้น ทั้งบริษัทย่อยและสาขาของบริษัทที่อ้างถึงในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ DACHSER (Thailand) Co., Ltd. และสาขาของบริษัทเหล่านี้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบกฏระเบียบของ FIATA เหล่านี้ที่นี่หรือติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรายละเอียด

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/General-Terms-Conditions_315.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา