เชื่อมโยงกันทุกพื้นที่ และทุกทวีป

การให้บริการทั่วโลกช่วยเปิดตลาด

เราให้บริการในตลาดการจัดหาสินค้าและการขายที่สำคัญของโลก เครือข่าย DACHSER เป็นพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่นของบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลก
branch_offices-europe-worldwide
เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกพื้นที่ และทุกทวีป

DACHSER เสนอเครือข่ายที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสำนักงานสาขาต่าง ๆ มาตรฐานทั่วยุโรปของกระบวนการโลจิสติกส์ และความโปร่งใสที่ต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการขนส่ง สำนักงานสาขาทั้งหมดปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวนการและกฎระเบียบการดำเนินการเดียวกันทั้งหมด ผลลัพธ์: ระบบการรักษาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ตลอดรายการ

พนักงานมากกว่า 29,098 คนให้บริการจัดส่งเกือบ 82 ล้านรายการต่อปีทั่วโลก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพของเราที่ได้รับการเชื่อมโยงกับทางเลือกเฉพาะลูกค้า และการควบคุมขั้นตอนที่ได้รับการสนับสนุนด้วยระบบ IT ในธุรกิจแต่ละส่วน

เครือข่าย DACHSER ในยุโรป

เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั่วทั้งยุโรปของ DACHSER ของสำนักงานสาขาต่าง ๆ คือรากฐานของเรา สำนักงานสาขาได้รับการเชื่อมโยงผ่านระบบการติดต่อประจำวันและให้บริการรับสินค้าและกระจายสินค้าที่รวดเร็วเข้าไปยังศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค ความสำเร็จของการบริการด้านโลจิสติกส์ของเราถูกกำหนดโดยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเลิศ การผสมผสานที่ชาญฉลาดของเส้นทางตรง แพลตฟอร์มและศูนย์รวมการขนส่งช่วยให้เราสามารถบริการทั่วทั้งยุโรปได้เป็นประจำทุกวัน

ด้วยศูนย์กลางโลจิสติกส์ Eurohubs ของเราใน Ueberherrn Bratislava และ Clermond-Ferrand เราจัดการสินค้าที่เข้ามาตามจุดหมายปลายทางทั่วไป รับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทางนิเวศของการขนส่งสินค้า ในการทำเช่นนั้น เราไม่เพียงประหยัดเวลาของคุณแต่ยังประหยัดเงินและพลังงานอีกด้วย โดยรวมแล้วรถบรรทุกของเราครอบคลุมระยะทางการบริการ 730,730 ไมล์ต่อคืน เพื่อให้การขนส่งทั้งหมดไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา

การเชื่อมโยงระหว่างทวีป

การเชื่อมโยงระหว่างทวีปเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายการขนส่งทางอากาศและทางทะเลของ โลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเล DACHSER เครือข่ายที่เติบโตด้วยสำนักงาน 200 แห่งและหุ้นส่วนในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกทั้งหมด ทำให้มีการดำเนินการที่ราบรื่นในโลจิสติกส์การรับและการกระจายสินค้า ระบบ IT Othello ใหม่เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและทางทะเลในระบบการขนส่งที่ต่อเนื่องกับการขนส่งภาคพื้นดินและระบบคลังสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Groupage_101.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

การเชื่อมโยงระหว่างทวีป

คลังสินค้าของ DACHSER เป็นส่วนประกอบหลักของโซลูชั่นของห่วงโซ่อุปทานที่ผสมผสานของเรา และถูกใช้บริการมากที่สุดในส่วนการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ของ DACHSER
The DACHSER transit terminals are a key success factor for the quality of logistics services.
To provide us with the ability to evaluate our logistics services in detail, DACHSER has installed a comprehensive system for quality assurance and quality management.

Video