รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

29/10/2561
IMO "Sulphur 2020" เพื่อลดซัลเฟอร์ออกไซด์

องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กำลังดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนการเดินเรือและลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นอันตราย แม้ว่าการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 แต่ผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นทันทีในต้นปี พ.ศ. 2562 จากการลงทุนของผู้ขนส่ง

"Sulphur 2020" คืออะไร

เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น "กฏระเบียบเชื้อเพลิงกำมะถัน IMO 2020" ซึ่งเป็นความริเริ่มของ IMO โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์จากเรือ


ภายในกำหนดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ขนส่งทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ซึ่งกำหนดปริมาณกำมะถันทั่วโลกไว้ที่ 0.5% ต่อปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแทน 3.5% ในปัจจุบัน

ทำไม IMO จึงออกกฎ "Sulphur 2020"?

IMO ดำเนินการเชิงรุกในการลดมลภาวะทางทะเลและลดผลกระทบของเรือต่อภาวะโลกร้อน ปัจจุบันเรือบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหนักซึ่งมาจากน้ำมันดิบที่มีซัลเฟอร์ออกไซด์ ก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดฝนกรดและทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ดังนั้น การยอมรับการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ถูกกำหนดให้มีความรัดกุมขึ้นเรื่อย ๆ ในตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

ผลกระทบ "Sulphur 2020" ต่อผู้ส่งสินค้า

จากข้อบังคับใหม่ที่จะมีการบังคับใช้กันในช่วงเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2563 ย่อมส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพผู้คนอย่างต่อเนื่อง


ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ หรือลงทุนในระบบทำความสะอาดท่อไอเสีย[1] หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเรือเดินสมุทร[2] ซึ่งก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ให้บริการรายใหญ่จึงได้เริ่มคิดค่าบริการ กำหนดราคา และได้ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าน้ำมันใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การคำนวณยังคงมีความซับซ้อนและผู้ให้บริการแต่ละรายก็มีวิธีการกำหนดราคาของตน แต่จะแจ้งให้ผู้ส่งสินค้าทราบเมื่อได้ต้นทุนที่ชัดเจน

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย DACHSER ในพื้นที่ของคุณ

[1] ระบบทำความสะอาดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องขัดเพื่อทำความสะอาดซัลเฟอร์ออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของเรือ

[2] เรือที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงรวมถึงซัลเฟอร์ออกไซด์

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/IMO-quotSulphur-2020quot-to-reduce-sulphur-oxide_1091.htm