รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

28/11/2561
นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เงินค่าผ่านทางด่วนรถบรรทุกได้เพิ่มสูงขึ้นในประเทศเยอรมัน

หลังจากการขยายตัวของค่าผ่านทางด่วนรถบรรทุก รวมไปถึงค่าผ่านทางหลวงเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลของประเทศเยอรมันได้ตัดสินใจเพิ่มค่าผ่านทางด่วนสำหรับรถบรรทุกทุกชนิดซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
Iberia-truck-bridge
เพิ่มค่าผ่านทางด่วนรถบรรทุก

กระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานแบบดิจิทัลของประเทศเยอรมันได้เผยแพร่เกณฑ์การเพิ่มค่าผ่านทางด่วนสำหรับรถบรรทุกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานปี พ.ศ. 2561-2565 การศึกษา ได้กำหนดวิธีการกำหนดอัตราค่าผ่านทางสำหรับถนนที่ไม่จำกัดความเร็วและค่าผ่านทางหลวง โดยคำนึงถึง ต้นทุนภายนอก เช่น มลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนที่เกิดจากรถบรรทุก ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าผ่านทางด่วน เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการขนส่งระยะสั้นและระยะไหลของเรา

ด้วยเหตุผลนี้ อัตราค่าผ่านทางด่วนของท่านจะเปลี่ยนไปในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 แน่นนอนว่าเราจะ ปรับตารางค่าผ่านทางด่วนให้คุณล่วงหน้า

ด้วยเหตุนี้อัตราค่าผ่านทางของคุณจะเปลี่ยนไปในวันที่ 1 มกราคม 2019 แน่นอนเราจะกำหนดตารางค่าผ่าน ทางล่วงหน้าให้คุณล่วงหน้า

ค่าผ่านทางด่วนจะได้คืนให้กับผู้ให้บริการโดย DACHSER ใช้ตามชนิดของยานพาหนะและระยะทางที่ครอบคลุม ด้วยวิธีนี้ DACHSER จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขันอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการอิสระ และเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งในประเทศเยอรมัน

หากท่านมีคำถามใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Increase-in-truck-tolls-in-Germany-from-January-1-2019_1098.htm