รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

31/7/2560
ภาษีสินค้าและบริการใหม่ของประเทศอินเดีย

ตามรายงานของสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ภาษีสินค้าและบริการได้รับการแนะนำในประเทศอินเดีย ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระบบภาษีของประเทศในก่อนหน้านี้
ภาษีสินค้าและบริการใหม่ของประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ประเทศอินเดียได้เปิดตัวการให้บริการภาษีสินค้าและบริการใหม่ ดังนั้นจึงเป็นการดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญที่สุดของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ประกาศอิสระภาพในปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ภาษีใหม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการภายในประเทศอินเดีย DACHSER จึงจำเป็นต้องปรับข้อเสนอพิเศษนี้ให้กับลูกค้านอกประเทศอินเดียซึ่งรวมถึงการให้บริการใดๆ ภายในประเทศอินเดียด้วย

ตัวแทน DACHSER ในท้องถิ่นของคุณสามารถให้ข้อมูลและการสนับสนุนเพิ่มเติมได้

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Indias-new-Goods-and-Services-Tax_989.htm