รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

23/1/2561
Jochen Müller ได้เป็น COO Air & Sea Logistics ที่ DACHSER

Jochen Müller ได้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ Chief Operations Officer (COO) ของธุรกิจ DACHSER’s Air & Sea Logistics เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เขาเข้ารับตำแหน่งแทน Thomas Reuter ที่เกษียณอายุไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วหลังจากได้อยู่กับ DACHSER นาน 39 ปี Müller เข้าทำงานที่ DACHSER เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมรับหน้าที่ COO
Jochen Mueller
Jochen Müller, DACHSER COO Air & Sea Logistics

ในฐานะ COO Air & Sea Logistics และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร Jochen Müller จะทำงานของ Thomas Reuter ต่อเนื่อง หน้าที่หลักของเขาคือการขยายโครงข่ายการขนส่งทางอากาศและทางทะเลระหว่างทวีปและการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้กับเครือข่ายทางบกในยุโรปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าผ่านระบบโลจิสติกส์หลายวิธี

Müller เกิดในเมือง Worms ประเทศเยอรมันนีในปี พ.ศ 2507 เขาเข้าร่วมกับคณะกรรมการของ Schenker Deutschland AG ในปี พ.ศ. 2554 ที่ซึ่งเขารับผิดชอบด้านการขนส่งทางอากาศของยุโรปกลางรวมทั้งการขาย (อากาศ/ทะเล) และโลจิสติกส์การย้ายฐาน งานแสดงสินค้า และงานการกีฬาทั่วโลก ก่อนหน้านั้น Müller เคยเป็นCEO ของ Schenker สาขาอังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบด้านการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจงานแสดงสินค้า “Jochen เคยทำงานเต็มเวลาในโครงสร้างองค์กรของเรา และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจของเราและความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในระดับนานาชาติในเวลานี้” Bernhard Simon, CEO ของ DACHSER กล่าว

เกิดในปี พ.ศ. 2500 Thomas Reuter เข้าร่วมกับ DACHSER ในปี พ.ศ. 2521 เป็นกรรมการของคณะกรรมการ บริหารเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 เขาได้ทำการผลักดันและช่วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์การพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางอากาศและทางทะเล และสถานที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลก ปัจจุบัน DACHSER Air & Sea มีสาขาของตนเอง 172 แห่งและพนักงานกว่า 4,000 คน ซึ่งสร้างยอดขายได้ถึง 1.5 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2559 Reuter วางแผนที่จะทำงานในบริษัทต่อในฐานะที่ปรึกษา และจะให้ความสำคัญในงานวันต่อวันที่อยู่นอก DACHSER โดยจะยังทำงานในคณะกรรมการของ World Air Cargo Association WACO และจะทำงานของ DACHSER ที่ DACHSER เข้าไปร่วมถือหุ้นใน Jet-Speed GmbH และ NNR + DACHSER GmbH

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Jochen-Mueller-becomes-COO-Air-Sea-Logistics-at-DACHSER_1008.htm