ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

Executive Unit Air & Sea Logistics – Chief Operations Officer Jochen Müller

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานกว่า 30 ปี Jochen Müller จึงเป็นหนึ่งผู้รู้ในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ ระดับโลก ปัจจุบันรับตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางอากาศและทะเล (COO Air & Sea Logistics)
Jochen Müller
Jochen Müller

หน่วยบริหาร Air & Sea Logistics (ASL) มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ดังนั้น จึงให้บริการแก่ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดที่เชื่อมโยงเหล่ามหานครแห่งธุรกิจทั่วโลก Jochen Müller ในฐานะ COO จึงเป็นหน่วยโครงสร้างและผู้ผลักดันเชิงกลยุทธ์สำหรับแนวทางปฏิบัติงานทั่วโลกต่อไปของกลุ่ม DACHSER

Jochen Müller เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1964 ที่ วอร์มส์ เริ่มต้นอาชีพในวงการโลจิสติกส์เมื่อปี 1984 โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาระบบทวิภาคีที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมันน์ไฮม์ นอกจากการฝึกหัดอาชีพที่ Danzas แล้ว เขายังได้สะสมประสบการณ์ต่อไปที่ TNT Express ในแผนกงานต่างๆ เป็นเวลา 6 ปี รวมทั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายงานบริการลูกค้าและผู้บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ด้วย
ต่อมาเมื่อปี 1994 Jochen Müller ได้ย้ายไปทำงานกับบริษัท Schenker เยอรมนี หลังจากผ่านการทำงานในฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานจัดจำหน่ายในประเทศเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาแล้ว ในปี 2008 เขาได้รับมอบตำแหน่ง CEO ของบริษัท Schenker ประจำประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งขอบเขตความรับผิดชอบของเขาครอบคลุมแผนกต่างๆ ทั้งหมด (อากาศ ทะเล ทางบก งานแสดงสินค้า และการขนส่งพิเศษ)
ในปี 2011 Jochen Müller ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารบริษัท Schenker Deutschland AG ซึ่งส่วนงานในความรับผิดชอบของเขาครอบคลุมเขตพื้นที่ภูมิภาคยุโรปกลาง สำหรับดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดจำหน่าย (อากาศ / ทะเล) ตลอดจนกิจการขนย้าย งานแสดงสินค้า และบริการสำหรับงานอีเวนท์ต่างๆ ทั่วโลก
เมื่อเดือนตุลาคม 2016 เขาได้เปลี่ยนมาร่วมทำงานกับกลุ่ม DACHSER และที่นี่เขาได้จัดทำโครงการด้านกลยุทธ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานทั่วโลกต่อไป
Jochen Müller เป็นสมาชิกคณะผู้บริหารบริษัท DACHSER มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2018

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Jochen-Mueller_1014.htm