รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

17/1/2560
รักษาห่วงโซ่อุปทานของคุณไว้ระหว่างช่วงตรุษจีน

ตรุษจีนถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางมากที่สุดในโลก ชาวจีนจะเดินทางกลับบ้านของตนซึ่งมักจะอยู่ห่างจากบริเวณที่ทำงาน โรงงานในจีนแผ่นดินใหญ่ปิดทำการซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและยุโรปที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นทุกปีในช่วงตรุษจีน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์พิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระยะเวลา 5 วัน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเวลาสัปดาห์ก่อนและหลังตรุษจีนอีกด้วย
สำนักงานที่จีนแผ่นดินใหญ่จะปิดทำการช่วงตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560

ในปี 2560 สำนักงานที่จีนแผ่นดินใหญ่จะปิดทำการช่วงตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560

1-2 สัปดาห์ก่อนตรุษจีน โรงงงานต่างๆ จะเร่งการผลิตและจะปิดทำการอย่างสมบูรณ์ในช่วงตรุษจีน ทั้งนี้ โรงงานจะกลับมาผลิตสินค้าอีกครั้งหลังจากตรุษจีน และจะกลับมาเปิดทำการปกติ 1-2 สัปดาห์หลังจากตรุษจีน

ในขณะเดียวกัน สินค้าที่มาจากยุโรปมักจะถูกสะสมรวมไว้เนื่องจากผู้จัดส่งสินค้ายุโรปยังไม่ส่งสินค้าให้กับคู่ค้าชาวจีนในช่วงตรุษจีน

เมื่อไม่มีการขนส่งสินค้ามายังซีกโลกตะวันออก ดังนั้น การขนส่งสินค้าไป-กลับทางเครื่องบินจึงไม่มีประสิทธิภาพโดยจะลดปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งขาไปยังซีกโลกตะวันออกและขากลับมายังซีกโลกตะวันตก

กรุณาติดต่อกับผู้แทนของ DACHSER ของคุณเพื่อค้นหามาตรการในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณหยุดชะงัก

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Maintain-your-supply-chain-during-Chinese-New-Year_915.htm