ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

การบริหารงานของ DACHSER

DACHSER มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมุ่งสู่อนาคต ทีมผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบส่วนธุรกิจและแผนกต่าง ๆ
dachser-management
ทีมผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบส่วนธุรกิจและแผนกต่าง ๆ

DACHSER ได้เติบโตกลายเป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำที่มีบริการโลจิสติกส์ต่าง ๆ ทั่วโลก หนึ่งในหลักการชี้นำพื้นฐานของผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ DACHSER จะดำเนินการเป็นธุรกิจครอบครัวต่อไป และความเป็นอิสระของบริษัทจะได้รับการรักษาไว้ในการดำเนินการขยายกิจการใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในแง่ของค่านิยมร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการสร้างงาน กระตุ้นนโยบายองค์กรที่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของบริษัท

โครงสร้างการบริหารงานของเรามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอย่างชัดเจน ผู้บริหารของเรามองตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัท จึงทุ่มเทสามารถในการทำกำไรในระยะยาวและสร้างอยู่รอดในอนาคตด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นับแต่นั้นมา จุดมุ่งหมายของผู้ถือหุ้นทุกคนคือการพัฒนาบริษัทในลักษณะที่สอดคล้องกับความอยู่รอดในระยะยาวในรุ่นต่อ ๆ ไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Management_29.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา