ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ภารกิจของเรา

จะสร้างการผสมผสานและบูรณาการของบริการเครือข่ายโลจิสติกส์ที่อัจฉริยะที่สุดในโลก
dachser-mission-logistics
DACHSER จะสร้างการผสมผสานและบูรณาการของบริการเครือข่ายโลจิสติกส์ที่อัจฉริยะที่สุดในโลก

เรามีมาตรฐานสูง: เราเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานของคุณ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความโปร่งใสเป็นเสาหลักในการให้บริการของเรา เป้าหมายของคุณจะกลายเป็นเป้าหมายของเรา และเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน ด้วยพลังทั้งหมดของเรา วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของเรา คุณค่าทางประสบการณ์ที่เรามีทั่วโลกอย่างแท้จริง และความจงรักภักดีของพนักงานของเราเป็นรากฐานที่ดีที่สุดที่จะทำให้บรรลุผล

ครอบครัว DACHSER ทั่วโลกเชื่อมต่อกันผ่านความรู้สึกของความเป็น "เรา" ที่หาที่เปรียบไม่ได้ ซึ่งให้ความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจในการทำงานแก่พนักงานของเรา สิ่งนี้ช่วยพวกเขาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโลจิสติกส์แทนลูกค้าของเราในแต่ละวัน เพราะความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Mission_27.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา