รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

5/6/2560
อัพเดตข้อมูลตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเล

ในเดือนมิถุนายน ตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างตะวันออกไกลและทวีปยุโรปยังคงมีปริมาณหนาแน่น ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างอินเดียและทวีปยุโรปนั้นลดลง
dachser-sea-freight

ตะวันออกกลาง – ยุโรป – ตะวันออกกลาง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของการขนส่งสินค้าระหว่างตะวันออกไกลและทวีปยุโรป โดยสถานการณ์เป็นเช่นเดียวกับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคือ เรือขนส่งสินค้าถูกจองจนเต็มพื้นที่ส่งผลให้อัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น


ความหนาแน่นที่ท่าเรือของประเทศจีนไม่ได้เบาบางลง ดังนั้น อาจเกิดความล่าช้าในการขนถ่ายและส่งมอบสินค้าได้

ยุโรป – อินเดีย

ที่ผ่านมาพื้นที่บนเรือขนส่งสินค้าจากทวีปยุโรปไปยังอินเดียนั้นมีอยู่จำกัด อย่างไรก็ตาม จวบจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น

อินเดีย – ยุโรป

อินเดียกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่เงียบเหงา (โดยทั่วไปจากปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) กำลังการผลิตลดลง ดังนั้น ขณะนี้จึงมีพื้นที่ว่างในเรือขนส่งสินค้ามากขึ้น

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Ocean-freight-market-update_959.htm