แนะนำตนเอง

ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรา

ผู้คนใช้เวทีกลางร่วมกับเรา ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมของบริษัทเราจึงได้รับความชื่นชมและความร่วมมือซึ่งกันและกันบนฐานของการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงการให้ความเคารพและเปิดกว้างของผู้คนต่างวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
company-culture-dachser
การมีส่วนร่วม การเปิดกว้าง การทำงานร่วมกันเป็นทีมและความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมภายในบริษัทของ DACHSER

ทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่กระจายอยู่ทั่วโลกของเรานับตั้งแต่วันแรก นั่นหมายความว่า: ทุกคนมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จของเราอย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่ในประเทศใดและทำหน้าที่อะไร บรรยากาศของความชื่นชมและการร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จและทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีแรงบันดาลใจเป็นปรัชญาของบริษัทของเรา

หลายหลายบุคลิกลักษณะภายใต้ทีมเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดแก่พนักงานที่สามารถรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงทุกวันด้วยความตื่นเต้นและความทุ่มเท เราเห็นว่าพนักงานของเราเป็นเหมือนเจ้าของกิจการรายย่อยภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน เราสนับสนุนพนักงานในทุกๆ ด้าน (และปรับแต่งตามคุณลักษณะของแต่ละคน) เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติทางเทคนิคและความสามารถส่วนบุคคลของพวกเขา และด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา

ดังนั้นเราจึงมองหาบุคลากรที่สามารถพัฒนาและนำนวัตกรรมการแก้ปัญหาใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริการให้กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม เรายังเห็นคุณค่าของพนักงานที่มีความสนใจในประเทศและวัฒนธรรมอื่น พนักงานที่ให้ความเคารพต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม และให้คุณค่าต่อโอกาสในการทำงานอย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ

การร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากกว่าการแสดงความเข้มแข็ง

ชุมชนสร้างความแข็งแกร่ง ประสบการณ์การการทำงานอย่างมืออาชีพที่มีความหลากหลาย พรสวรรค์และความสามารถของพนักงานที่ผสมผสานและสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ความสำเร็จที่ผสมผสานกันผ่านกระบวนการและการติดต่อสื่อสารที่มีความสามัคคี และรับผิดชอบต่อกันนี้ประกอบขึ้นเป็นความแข็งแกร่งของเครือข่ายของเรา เราอยากให้คุณเข้าร่วมกับเราบนเส้นทางสายนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Our-World_266.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

Video

DACHSER Spot