ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ปรัชญาของ DACHSER

ลักษณะของ DACHSER คือเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทำให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน หลักการของเราคือ: เราคือ DACHSER ด้วยกันทั้งหมด คณะผู้บริหารของบริษัทได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ - การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในฐานะธุรกิจครอบครัว - การสร้างงานใหม่ - การเมืองบริษัทที่ยั่งยืน - การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของ มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันความสำเร็จทางเศรษฐกิจ และนั่นหมายถึงความอยู่รอดของบริษัทในอนาคต
dachser-philosophy
จุดมุ่งหมายของเรา: เพื่อรับประกันความสำเร็จทางเศรษฐกิจ และนั่นหมายถึงความอยู่รอดของบริษัทในอนาคต

เราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างที่สามารถวัดได้ และนั่นหมายถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้กับลูกค้าของเราด้วยบริการขนส่งอันยอดเยี่ยมซึ่งบูรณาการ เป็นนวัตกรรม และครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม ความสามารถของเราในการคิดและปฏิบัติจากมุมมองขององค์กรของลูกค้าทำให้บริษัทของเราเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่า

นอกจากนี้ DACHSER ยังสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวคิดโลจิสติกส์อัจฉริยะ พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของพนักงานของเราบวกกับความตั้งใจอย่างยิ่งยวดของพวกเขาในการเรียนรู้ เราได้สร้างรากฐานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าของเราในทุกตลาดของโลก

สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาบริษัทของเรา

ความเป็นผู้ประกอบการและความกล้าที่จะสร้างนวัตกรรม

DACHSER ส่งเสริมความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบในเชิงประกอบการของแต่ละบุคคล พนักงานที่มองตัวเองเป็นผู้ร่วมประกอบการเท่านั้นที่จะสามารถออกแบบโลจิสติกส์อัจฉริยะได้ ซึ่งก็คือการแก้ปัญหาและกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้เกิดประโยชน์สำหรับลูกค้าได้

ความรับผิดชอบที่ครอบคลุม

เราให้การอุทิศอย่าง "ครบถ้วนบริบูรณ์" ตลอดการดำเนินงานของเรา และเราคิดอย่างครอบคลุมภูมิภาคและสาขา

ความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินการทั่วโลก เรานึกถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการกระทำของเรา ด้วยเหตุนี้เราไม่เพียงแต่ยึดมั่นอย่างแรงกล้าในนโยบายองค์กรที่ยั่งยืน แต่ยังปฏิบัติตามนโยบายที่ว่านั้นด้วย

ความภักดีและคำมั่นสัญญา

"จิตวิญญาณของ DACHSER" อันประกอบด้วยความเคารพ ความจงรักภักดี และความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกัน คือสิ่งที่รวมผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าร่วมด้วยช่วยกันในฐานะ "ครอบครัว DACHSER" ขนาดใหญ่

จริยธรรมและความซื่อสัตย์

พนักงานของ DACHSER สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา พวกเขามีความซื่อสัตย์ เปิดเผย พึ่งพาได้ และไว้ใจได้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้ที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

คตินิยมสากลและความเคารพ

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทั่วโลก เราให้คุณค่าอย่างที่สุดกับการเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมและชาวต่างชาติต่างภาษา ความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมที่ไม่คุ้นเคย และความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Philosophy_21.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา