ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

โลกเป็นหนึ่งเดียว บริษัทเป็นหนึ่งเดียว เครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกของวงการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ DACHSER ได้พิสูจน์ด้วยความสำเร็จมาหลายทศตวรรษแล้วว่า ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและความคิดเชิงนวัตกรรม
dachser-company-portrait
ฐานที่มั่นคงสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่

รากฐานของความคิดและการปฏิบัตินี้มาจากความคิดริเริ่มของผู้ก่อตั้ง Thomas Dachser บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมป์ตั้นก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1930 และเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน เครือข่ายการขนส่งทั่วโลกที่ไร้รอยต่อและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยรับประกันความมีอัจฉริยภาพสูงสุดในการผสมผสานและรวบรวมเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลก

โมเดลธุรกิจของ DACHSER ประกอบด้วยบริการขนส่งโลจิสติกส์ บริการคลังสินค้า และบริการเฉพาะลูกค้า ผ่านสองแผนกธุรกิจ ได้แก่ โลจิสติกส์ทางบกของ DACHSER และ โลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลของ DACHSER ข้อเสนอของเราเติมเต็มด้วยบริการที่ครอบคลุมหลายแผนกธุรกิจ เช่น โลจิสติกส์แบบสัญญาจ้างและการให้คำปรึกษารวมถึงบริการเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและกลุ่มธุรกิจ DIY เช่นเดียวกับการขนส่งอาหารของทาง DACHSER ที่จัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหาร

DACHSER เป็นมากกว่าบริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ DACHSER เรามองตัวเองเป็นธุรกิจครอบครัวที่มากด้วยขนบธรรมเนียม ที่ดึงความมุ่งมั่นและพลังแห่งนวัตกรรมจากความร่วมมือที่เราไว้วางใจและสร้างสรรค์ของพนักงาน วัฒนธรรมของเรามีลักษณะเป็นรูปธรรมที่มีค่า, จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ผู้ที่ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพและความใส่ใจเท่านั้นที่จะสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จในตลาดระดับสากลในระยะยาว เราภาคภูมิใจในตัวพนักงานของเราทุกพื้นที่ทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งมี "จิตวิญญาณ DACHSER" ด้วยความชื่นชอบ เชื่อมั่น และยังคงรักษาไว้แม้อยู่นอกบริษัท ทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของลูกค้าโลจิสติกส์ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Portrait_13.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

Video

DACHSER Spot