รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

4/5/2560
ห่วงโซ่อุปทานที่สามารถคาดการณ์ได้กับบริการ LCL ทางรถไฟใหม่ของ DACHSER

DACHSER เปิดตัวบริการใหม่ซึ่งเป็นการบรรทุกสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์แบบไม่เต็มตู้ในแต่ละสัปดาห์จากประเทศจีนไปยังทวีปยุโรปเพื่อขยายทางออกการขนส่งสินค้าแบบจากประตูผู้ส่งถึงประตูผู้รับในระหว่าง 2 ทวีป ซึ่งบริการใหม่นี้ได้เพิ่มเสถียรภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในขณะที่มักจะไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ตลาดได้
Wilo-railway-lake-baikal

Edoardo Podestá กรรมการผู้จัดการการขนส่งทางอากาศและทะเลประจำเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "เนื่องจากการขาดความจุในการขนส่งที่กำลังกลายมาเป็นปัจจัยที่สร้างข้อจำกัด ดังนั้น เส้นทางรถไฟไปยังยุโรปจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ”

DACHSER รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ไปยังเมืองแฮมบูร์ก ประเทศเยอรมัน

Echo Jin หัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้าทางทะเลประเทศจีนตอนเหนือ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการการขนส่งทางรถไฟของ DACHSER ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ อธิบายว่า “การขนส่งทางรถไฟมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งทางอากาศถึง 80% และเร็วกว่าการขนส่งทางทะเล 10-20 วัน”

ด้วยกำหนดการออกเดินทางทุกสัปดาห์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ผนวกกับการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านต้นน้ำและปลายน้ำตามมาตรฐานและกำหนดการ ทีมงานปฏิบัติการที่ทุ่มเทได้บริหารจัดการกระบวนการอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ก่อนการบรรจุสินค้าในประเทศจีนไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ปลายทางในทวีปยุโรปด้วยเครือข่ายการขนส่งทางถนนของบริษัท โดยศูนย์ให้บริการสำหรับการขนส่งทั้ง 2 ด้าน จะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินการต่างๆ จะดำเนินการไปอย่างราบรื่น

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Predictable-supply-chains-with-DACHSERs-new-LCL-railway-services_950.htm