รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

12/7/2560
อัพเดตข้อมูลตลากการขนส่งสินค้าทางทะเลประจำเดือนกรกฎาคม

ฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่พื้นที่ในการขนส่งสินค้ายังคงเป็นความท้าทายในเส้นทางหลักของการขนส่งบางเส้นทาง ดังนั้น กรุณาติดตามอ่านข่าวสถานการณ์ตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลของเรา
seafreight-asl

กรุณาติดต่อตัวแทน DACHSER เพื่อปรึกษาแผนการจองพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าของคุณ

ตะวันออกไกล – ทวีปยุโรป

ยังคงมีการใช้พื้นที่เรือขนส่งสินค้าอย่างมากสำหรับการขนส่ง อย่างไรก็ตาม DACHSER ไม่ได้เผชิญกับปัญหาความต้องการพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการที่ดีของบริษัทจัดส่งสินค้า

ทวีปยุโรป – ตะวันออกไกล

คาดว่าจะมีพื้นที่สำหรับการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ตะวันออกไกล - ชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้

สถานการณ์มีความวิกฤติใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน บริษัทจัดส่งสินค้าก็ได้ใช้พื้นที่การขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงคาดว่าจะยังคงมีอัตราค่าขนส่งที่สูง

ตะวันออกไกล - ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้

ภายหลังจากความต้องการพื้นที่การขนส่งสูงสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายน พื้นที่ว่างสำหรับการขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าในตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Sea-freight-market-update-July_978.htm