รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

10/3/2560
การขาดพื้นที่จัดส่งสินค้าจากยุโรปไปยังตะวันออกไกล

พื้นที่จัดส่งสินค้าบนเรือจากเส้นทางยุโรปไปยังตะวันออกไกลมีจำกัดมากเนื่องจากมีเรือขนส่งสินค้าที่ขนเรือเปล่าจากฝั่งตะวันตก
asl-container-ship-sea-freight

การขาดพื้นที่จัดส่งสินค้าจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษในอีก 3 สัปดาห์ต่อไปนี้ และคาดว่าจะยังคงเกิดปัญหานี้จนกระทั่งสัปดาห์ของวันที่ 14 มีนาคม ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจำกัดการจองพื้นที่ขนส่งสินค้าแม้แต่ผู้ที่จ่ายเงินในอัตราที่สูงกว่า

กรุณาปรึกษากับตัวแทน DACHSER หากคุณต้องการขนส่งสินค้าอย่างเร่งด่วน

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Space-shortage-for-shipments-from-Europe-to-the-Far-East_929.htm