ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ทุก ๆ คนสามารถบรรลุความสำเร็จในบางสิ่งได้

ในฐานะที่เป็นธุรกิจครอบครัว DACHSER มุ่งมั่นต่อความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้นจึงมีนโยบายที่ยั่งยืน ความสนใจของเรามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เราจะทำให้ลุล่วงด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและความรู้สึกความรับผิดชอบ เป้าหมายเหล่านี้หยั่งลึกในคุณค่าขององค์กรของเรา และให้ความมั่นใจในทิศทาง การมีเอกลักษณ์ และความมั่นคง
dachser-sustainability
ในฐานะที่เป็นธุรกิจครอบครัว DACHSER มุ่งมั่นต่อความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้นจึงมีนโยบายที่ยั่งยืน

เราบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของเรา พร้อมกับจุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ผ่านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ นอกจากการจัดการสุขภาพของพนักงานของเราที่มีมากกว่า 29,098 คนอย่างแข็งขัน ความมีส่วนร่วมต่อสังคมของเรายังรวมถึงโครงการความช่วยเหลือที่เลือกและตั้งเป้าไปไกลกว่าภายในบริษัท นอกจากนี้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มของเราอย่างแท้จริงเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Sustainability_48.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คณะกรรมาธิการ DIN สำหรับมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (DIN EN 16258:2011)
คณะกรรมาธิการ DIN จัดการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานยุโรปสำหรับการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของบริการขนส่ง การรายงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เปรียบเทียบได้ โปร่งใส และมีมาตรฐานได้รับการพัฒนาด้วยความช่วยเหลือของมาตรฐานดังกล่าว

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจเยอรมันเพื่อมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาง DACHSER มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการออกแบบมาตรฐานทั่วยุโรปสำหรับการวัดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริการขนส่ง ผ่านการมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน เราได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และยังนำประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของเรามาประยุกต์ใช้