รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

2/3/2561
อัพเดตความสามารถในการขนส่งด้วยรถบรรทุกของสหรัฐฯ

สถานการณ์การขนส่งด้วยรถบรรทุกในสหรัฐฯ ยังคงเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง หลายเมืองได้รับผลกระทบอย่างมากจากความตึงตัวจนทำให้เกิดความล่าช้า การขาดแคลนรถลากและราคารถบรรทุกที่สูงขึ้นที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
dachser-truck-harbour

ขณะนี้ ตลาดหลักๆ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก เมืองซาวาน่า ซินซินเนติ คลีฟแลนด์ โคลัมบัส ชาร์ลสตัน ชิคาโก ดีทรอยต์ เมมฟิส และฮูสตัน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทขนส่งสินค้าจะจำกัดเวลา 1 ชั่วโมงให้ทำการขนถ่ายสินค้าโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง จะถูกเรียกเก็บชั่วโมงละ $100 เนื่องจากการให้บริการของผู้ขับขี่รถบรรทุกมีน้อยลง นอกจากนี้ มีผู้ให้บริการทางทะเลรายหนึ่งได้ทำการการเรียกเก็บค่าขนส่งหลายรูปแบบฉุกเฉิน $300 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ในชิคาโก ฮูสตัน เมืองซาวาน่า เมมฟิส และโคลัมบัส

ปัจจัยที่เอื้ออำนวย

 • อุปกรณ์การบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ของ ELD) - คำสั่งของรัฐบาลกลางใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นผลให้การขนส่งลดน้อยลงเนื่องจากคนขับต้องการลดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการเป็นจำนวนชั่วโมง การบังคับใช้เต็มรูปแบบจะเริ่มในเดือนเมษายน
 • ปัญหาการขาดแคลนคนขับและรถลาก
 • ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซและต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
 • เวลาไม่คิดเงินที่จำกัดโดยการรถไฟของสหรัฐฯ
 • บริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งเลิกกิจการไป
 • สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว – ตลาดมิดเวสต์ โอไฮโอวัลเลย์ ตะวันออกเฉียงใต้และแถบอ่าวมีสภาพอากาศเลวร้าย ส่งผลให้มีการปิดท่าเรือหลายแห่งและการเปิดล่าช้า ล้วนทำการมีสินค้าคงค้างมากขึ้นและลดจำนวนรถขนส่งสินค้าลง

ด้วยปัญหาต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะทำให้เกิดความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของการเก็บค่าออกสินค้าล่าช้า การกักกันสินค้า การจัดเก็บสินค้าและการเก็บค่าไม่ส่งสินค้าตามเวลา

ขณะนี้ Draymen ถูกจองหมดแล้วตั้งแต่ 3 วันถึง 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับตลาด ประมาณการนี้ทำจากการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในรัศมี 200 ไมล์ สินค้าที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เกินน้ำหนัก การส่งมอบเกินกว่า 200 - 250 ไมล์ อาจต้องมีการปรับปรุงใหม่และทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ขณะที่ความสามาถในการขนส่งยังคงตึงเครียดอยู่ คนขับรถก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเลือกสินค้าที่ต้องการขนถ่ายมากขึ้น สินค้าที่อันตราย เกินน้ำหนัก สินค้าที่ส่งไปยังผู้ส่งหรือผู้รับมอบที่มักมีประวัติที่ต้องใช้เวลารอนาน จะถูกหลีกเลี่ยงจากคนขับ


การรักษาระดับการให้บริการในตลาดการขนส่งที่ตึงตัว

 • มีความยืดหยุ่นกับเวลานัดหมายของคลังสินค้า
 • พิจารณาเพิ่มช่วงเวลาเย็นและ/หรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เพิ่มการสื่อสารกับคู่ค้าด้านการขนส่ง
 • จัดหาคู่ค้าที่มีเวลาส่งสินค้าที่เพียงพอ
 • กระทำอย่างรวดเร็ว - รถบรรทุกถูกจองหมดอย่างรวดเร็ว

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ DACHSER ในท้องที่ของคุณ เราจะหาทางทำการจัดส่งสินค้าของคุณอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/US-trucking-capacity-update_1015.htm