การตัดสินใจร่วมกันในสิ่งที่ควรจะเป็น

สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าดัดแปลงเฉพาะ

คลังสินค้าของ DACHSER เป็นส่วนประกอบหลักของโซลูชั่นของห่วงโซ่อุปทานที่ผสมผสานของเรา และถูกใช้บริการมากที่สุดในส่วนการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ของ DACHSER
warehousing-storage-space
คลังสินค้าของ DACHSER: มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับทุกอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

เราเสนอเครือข่ายคลังสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีพาเลตวางสินค้าแบบยุโรปขนาดมากกว่า 2,300,000  ช่องในสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและในประเทศจีน

"คลังสินค้าแบบผู้ใช้รวม" ของเราในสาขาต่าง ๆ รับประกันสมรรถภาพระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานและระบบ IT ที่เป็นหนึ่งเดียว คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดการคลังสินค้าที่ได้รับการดัดแปลงตาม การรับเหมาด้านโลจิสติกส์ของ DACHSER

วิธีนี้ทำให้การบริการจัดการคลังสินค้าของเราบูรณาการส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกันเพื่อการรับสินค้าและการกระจายสินค้าของคุณ ด้วยคลังสินค้าที่ได้รับการดัดแปลงให้ตรงความต้องการและการออกแบบกระบวนการที่คำนึงถึงเทคนิคการรับสินค้าและกลยุทธ์การเบิกจ่ายเป็นหลัก (เช่น HIFO, LIFO, MHD) เราสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้แก่คู่ค้าของเราทุกราย เป้าหมายแรกและสำคัญที่สุดของเราคือการเพิ่มความสมดุลทางโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนให้แก่คุณมากที่สุด หลักฐานยืนยันในส่วนนี้คือการประหยัดเวลาและงบประมาณที่สามารถวัดผลได้

แนวคิดด้านการจัดเก็บที่ได้รับการดัดแปลงให้ตรงความต้องการ

เราจัดเก็บสินค้าทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายและตามขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงการจัดการด้านสุขอนามัยของสินค้าอาหารในส่วนของ โลจิสติกส์สินค้าอาหารของเรา การควบคุมอุณหภูมิ (ให้ความร้อนและควบคุมความเย็น) สำหรับสินค้า การจัดเก็บสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายอย่างมืออาชีพ เช่นโซลูชั่นอุตสาหกรรมของโลจิสติกส์สินค้าที่เป็นสารเคมี หรือการติดตามหมายเลขประจำตัวสินค้าหรือประจำชุดสินค้า นอกจากนี้ DACHSER ยังเสนอนำสินค้าออกจากที่จัดเก็บตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้า (หมายเลขประจำตัว หมายเลขหน่วยการจัดส่ง ชุดสินค้า) หรือนำออกด้วยตนเอง

ระบบการจัดเก็บต่าง ๆ เช่น ชั้นพาเลตหรือจัดชั้นวางสินค้าหรือชั้นวางแบบคานแบบจัดการด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ มีให้เลือกตามความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อโซลูชั่นที่สม่ำเสมอโดยรวม

ใส่ใจในรายละเอียด

การจัดการคลังสินค้าของ DACHSER ในส่วนของการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ช่วยประหยัดงบประมาณ: คุณสามารถหลีกเลี่ยงสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นและการจัดการที่ซับซ้อนที่อยู่นอกเหนือความสามารถหลักของคุณ ในทางตรงข้าม เราใช้ความสามารถในการจัดการคลังสินค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการรวมสินค้าของลูกค้าหลายรายที่มีความยืดหยุ่นในคลังสินค้าแบบผู้ใช้รวมของเรา เนื่องจากที่เราจัดการการคลังสินค้าของคุณภายในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน คุณจะมีโอกาสประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย และหาช่องทางในการขยายธุรกิจของคุณได้

"คลังสินค้าที่ลงรายละเอียด" ของเราทำให้การบริการนั้นสมบูรณ์แบบ โซลูชั่นของการจัดการคลังสินค้าที่ได้รับการดัดแปลงให้ตรงตามลักษณะเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าจำนวนมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Warehousing_102.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา