Gerçek anlamda büyüklük birbirinden güç alarak elde edilir.

ExecutIve UnIt CDH - ChIef ExecutIve OffIcer Bernhard SImon

1960 yılında doğan Bernhard Simon, 1 Ocak 2005 yılından bu yana yönetim sözcüsü görevindedir. Şirket kurucusu Thomas Dachser'in torunu olan Sn. Simon ailenin şirketi yöneten üçüncü kuşağını, şirketin CEO'su olarak temsil etmektedir.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

İcra Kurulu şirketi yönetir ve onu kamu nezdinde temsil eder. Uzun vadeli fikir birliğine dayalı liderlik geleneğimizle tüm iş alanlarından ve tüm çalışma sahalarından sorumludur.

İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Bernhard Simon tüm şirketin kontrolü ve stratejik bir şekilde yönlendirilmesi için kapsamlı görevler yürütmektedir. İcra Kurulunun konularını şekillendirmekte ve sunmaktadır. Bernhard Simon; ulusal kuruluşlar ve bağlı kuruluşların yanı sıra hissedarlar ve Denetim Kurulu ile olan ilişkilerden ve konuyla ilgili koordinasyondan sorumludur.

CDH Yönetim Birimi ile, DACHSER’in çehresini hem içerde hem de dışarda şekillendirmektedir. Bu Yönetim Birimi sahaları takip etmekten sorumludur. Dahası fikir birliğine dayalı şirket liderliği ve kurumun sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde bunları geliştirmektedir:

  • Kurumsal gelişim stratejisizinin geliştirilmesi ve Halkla İlişkiler,
  • Personelimizin dünya çapında sürdürülebilir gelişimi için kurumsal insan kaynakları,
  • Marka yönetiminin yanı sıra yeni ürünlerin kullanılması ve piyasa yerleşiminin sağlanması için kurumsal pazarlama,
  • İşbirlikçi, entegre tedarik zinciri çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için kurumsal çözümler,
  • Stratejik açıdan kilit müşterilerin entegral yönetimi için kurumsal kilit müşteri çalışmaları.

DACHSER'de sevkiyat hizmetlerinde kalifiye uzmanlık eğitimi sonrasında, Sn. Simon Nuremberg'deki Friedrich Alexander Üniversitesi'nde işletme öğrenimi görmüştür. 1996 yılında, işletme mezunu olan Sn. Simon (sınıf üçüncüsü idi) ABD'de Harvard'da üst düzey yönetici programını tamamlamıştır. Bernhard Simon "Bundan sonraki amacım kendi aile şirketimde yönetime katılmaktı demiştir." Kendisi aynı zamanda sivil toplum kuruluşu "terre des hommes" dâhil olmak üzere geliştirme politikaları üzerindeki çalışmalara katılmıştır. 1988'de diğer işlerinin yanı sıra birkaç ay sürecek olan geliştirme yardımı projesini yürütmek üzere Brezilya'ya gitmiştir. DACHSER in sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olarak insani ve sosyal taahhütleri, özellikle sosyal projelerin etkin yönetimi ile ilgili olarak bu tecrübeden faydalanmaktadır.

Sonraki yıllarda, Bernhard Simon yoğun olarak Avrupa ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularına odaklanmıştır Sn. Simon tüm operasyonel süreçleri yeniden tasarlamış ve böylelikle çığır açan yeniden yapılanma projesinin bir parçası olarak üretkenliği %30 arttırmıştır. 2001'den bu yana Bernhard Simon DACHSER Fransa'nın (önceki Graveleau) denetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Şirketin DACHSER Grubuna entegrasyonu ile ilgili görüşmelerin yanı sıra sözleşmenin başarı ile imzalanması kendisinin öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilaveten, DACHSER'in şirket yapısına başarılı biçimde entegrasyon konusunda önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Modern yönetim yapısının idare kurulu, hissedarlar ve yönetimdeki kendi iş arkadaşları ile işbirliği içerisinde geliştirilmesinin de aynı zamanda Bernhard Simon tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz.

Ödüller

Eylül 2008: Deutsche Verkehrszeitung, Bernhard Simon'a "Yılın Girişimcisi" kategorisinde LEO (Lojistik, Mükemmellik, Optimizasyon) ödülünü vermiştir.

Kasım 2008: INTES Akademie für Familienunternehmen ve Impulse dergisi Bernhard Simon'u yılın "aile girişimcisi seçmiştir."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Bernhard-Simon_32.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.