Gerçek anlamda büyüklük birbirinden güç alarak elde edilir.

Uyum

Büyük bir aile şirketi ve küresel çapta işletilen bir lojistik hizmet sağlayıcısı olan DACHSER'in topluma ve standartlarına yönelik sorumluluğu bulunuyor.
dachser-compliance
Şirket, kuruluşları ve çalışanları için şeffaf düzenlemeler.

Kendi ahlaki değerleri ve taahhütleri bir yana, sürdürülen denetlemeler de DACHSER'in işlerini ve hizmetlerini etik ve yasal açıdan kusursuz yürütmesi açısından ilave bir gerekçe oluşturuyor. Çıkar çatışmalarından kaçınılması amacıyla, tüm DACHSER çalışanları istisnasız olarak şirket içi düzenlemelerimizin yanı sıra hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yürürlükte olan kanunlara uyuyorlar.

Aynı zamanda çeşitli ülkelerin örf ve adetleri ile sosyal değerlerine uygun olarak hareket ediyorlar. Uyum yönetimimiz, dünya çapında 29,098'yi aşkın çalışanımıza direkt olarak rehberlik sağlayan DACHSER davranış politikası kılavuzunun yanı sıra DACHSER İş Davranış Kurallarını da içeriyor.

DACHSER Group SE & Co. KG Şirketi Yönetim Kurulunun Uyumluluk Beyanı (Compliance Statement) (2019)

DACHSER’in uyumluluk sloganı „Integrity in Logistics“ bütün ticari ortaklarımızla güvenilir bir işbirliği tesis etme çabasının altını çizmektedir. Aynı zamanda DACHSER bununla taşımacılık sevkiyat zincirinde ortaklaşa bir birliktelikten yana olmaktadır.
Güven, uyumlulukla bağlantıda temel bir elemandır. Kalıcı bir işbirliği sadece ticari ortağın uyumundan emin olunabiliyorsa devam edebilir. Fakat sadece dışa üçüncü kişilere karşı değil, tersine kendi şirketinizin dahilinde bir güven kültürü başarılı birlikteliğin tayin edici temelini oluşturur. Organizasyonda ve bilhassa kendi ekibimizde iş arkadaşlarımızın dahili uyum direktifleri konusunda uyumlu bir davranışına dayanmaktayız.

Bizim DACHSER Uyumluluk Yönetim Sistemimiz (DACHSER Compliance Management System) bu güvenin dayanıklılığını garantiye almak için gerekli ölçüde kontrol yapılmasını sağlamaktadır.

Fakat güven tek taraflı olamaz. Eğer güven tek taraflı bir talep olarak algılanırsa, o zaman „Integrity in Logistics“ tasarımız başarılı olamaz. Sadece sürece katılan tüm taraflar aynı ölçüde güvenli bir işbirliğini ortak çabalarının bir temeli olarak alırlarsa şirketimizin yararına değerini koruyan başarılar elde edebiliriz.

Bizim Uyumluluk Yönetim Sistemimizin bir temel taşı rekabet ve tekelleşme hukuku hükümlerine mutlaka uyulmasıdır. DACHSER serbest ve dürüst rekabetin temel ilkesine tabidir ve piyasa güçlerine saygı duymaktadır. Bütün işlerini yürürlükte olan rekabet ve tekelleşme yasalarına uygun olarak gerçekleştirmek DACHSER’in koşulsuz şirket politikasıdır. Rakipler arasında her türlü sözleşme, anlaşma veya uyumlu harektet etme, ve ayrıca rekabete aykırı şekilde veri ve bilgi alışverişinde bulunmak kesinlikle yasaktır ve DACHSER için kabul edilemez bir ticari davranış biçimidir. Buna aykırı davranışlar rekabet ve tekelleşme hukukundan olduğu gibi iş hukuku açısından da gerekli soınuçları doğuracaktır.

İlgili makaleler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Compliance_46.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.

DACHSER Davranıs Kuralları

Bu davranıs kuralları dünya çapında bütün Dachser çalısanları ve organları için geçerlidir. Bu kurallar herkesin uymak zorunda olduğu bağlayıcı temel davranıs biçimlerini kapsamaktadır. Böylece sirketimizin uzun vadeli basarısına katkıda bulunuyoruz.

DACHSER Davranış Kuralları

DACHSER’in ticari ortakları için davranış kuralları (kodeksi)

“Burada görülebilen “DACHSER’in ticari ortakları için davranış kuralları”, DACHSER ile ticari irtibata girmek isteyen tüm şirketler için bir yön belirleyicidir. DACHSER ile birlikte çalışmak için zorunlu bir temeldir.”

DACHSER’in ticari ortakları için davranış kodeksi