Gerçek anlamda büyüklük birbirinden güç alarak elde edilir.

Uyum

Büyük bir aile şirketi ve küresel çapta işletilen bir lojistik hizmet sağlayıcısı olan DACHSER'in topluma ve standartlarına yönelik sorumluluğu bulunuyor.
dachser-compliance
Şirket, kuruluşları ve çalışanları için şeffaf düzenlemeler.

Kendi ahlaki değerleri ve taahhütleri bir yana, sürdürülen denetlemeler de DACHSER'in işlerini ve hizmetlerini etik ve yasal açıdan kusursuz yürütmesi açısından ilave bir gerekçe oluşturuyor. Çıkar çatışmalarından kaçınılması amacıyla, tüm DACHSER çalışanları istisnasız olarak şirket içi düzenlemelerimizin yanı sıra hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yürürlükte olan kanunlara uyuyorlar.

Aynı zamanda çeşitli ülkelerin örf ve adetleri ile sosyal değerlerine uygun olarak hareket ediyorlar. Uyum yönetimimiz, dünya çapında 29,098'yi aşkın çalışanımıza direkt olarak rehberlik sağlayan DACHSER davranış politikası kılavuzunun yanı sıra DACHSER İş Davranış Kurallarını da içeriyor.

Dachser Group SE & Co. KG Şirketi Yönetim Kurulu’nun Uyumluluk Beyanı (Compliance Statement) (2018)

Uyumluluk sloganımız olan „Integrity in Logistics“ şirketimizin uzun zamandan beri takip etmekte olduğu, Dachser ile ticari ortakları arasında kalıcı bir işbirliği tesis etme amacını yansıtmaktadır.

Bizim görüşümüze göre, onurlu tacirler arasında başarıyla sürdürülen ilişkiler bilhassa her iki tarafın uyumlu davranışları üzerine dayanmak zorundadır. Öncelikle kendimize yönelttiğimiz uyumluluk (compliance) sloganımız bu hedefimizi belgelemektedir. Ancak aynı zamanda ticari ortaklarımızdan da bu yönde bir beklentimizin varlığı söz konusudur. Ticari ortağınızın uyumlu davranacağına dair karşılıklı güvenin varlığı, başarılı bir iş ilişkisi için temel bir önkoşuldur.

Bu bağlamda kendi uyumluluk çalışmalarımızın bütün ülkelerdeki DACHSER şirketlerinde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına gerekli ve anlamlı tüm çabaları sarf etmekteyiz. Ancak gelecekte kendi uyumluluk çalışmalarımızı, ticari ortaklarımızın uyumluluk standartlarıyla anlamlı ve verimli bir şekilde birleştirmek te önem verdiğimiz bir husus olacaktır, bu yolda seve seve ilk adımı atmaya hazırız.

Evrakların ve kuralların karşılıklı olarak kabul edilmeleri ve imzalanmaları amacıyla tebliğ edilmelerine ilaveten, bizim kanımızca, ilgili ticari ortak ile doğrudan irtibata geçilmeli ve söz konusu olan yazılı koşullar üzerinde somut olarak tartışma sağlanmalıdır. Açık fikirlilikle yürütülen bir diyalog çerçevesinde her iki tarafın da –kendi uyumluluk çalışmalarını kısıtlamaksızın veya onlara zarar vermeksizin- karşı tarafın amaçlarına anlayış gösterebilmesi, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve gereksiz bürokrasinin engellenmesi rahatlıkla mümkündür. Bu ek girişimimizin ticari ortaklarımız tarafından anlayışla karşılanacağından eminiz.

Uyumluluk Yönetim Sistemimizin (Compliance Management System) temel taşlarından birisi, haksız rekabet ve tekelleşmeye ilişkin mevzuata koşulsuz şartsız uyulmasıdır. DACHSER serbest ve adil rekabet ilkesine tabidir ve piyasa güçlerine saygı duymaktadır. Bütün işlerini yürürlükte olan rekabet hukukuna uygun olarak gerçekleştirmek DACHSER’in koşulsuz şirket politikasıdır. Rakipler arasında her türlü sözleşme, anlaşma veya uyumlu hareket etme, ve ayrıca rekabete aykırı şekilde veri ve bilgi alışverişinde bulunmak kesinlikle yasaktır ve DACHSER için kabul edilemez bir ticari davranış biçimidir. Buna aykırı davranışlar rekabet ve tekelleşme hukukundan olduğu gibi, iş hukuku açısından da gerekli sonuçları doğuracaktır.

İlgili makaleler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Compliance_46.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.

DACHSER Davranıs Kuralları

Bu davranıs kuralları dünya çapında bütün Dachser çalısanları ve organları için geçerlidir. Bu kurallar herkesin uymak zorunda olduğu bağlayıcı temel davranıs biçimlerini kapsamaktadır. Böylece sirketimizin uzun vadeli basarısına katkıda bulunuyoruz.

DACHSER Davranış Kuralları