Müşteri raporları, haberler ve basın bültenleri.

14.04.2015
Dachser; küresel tedarik zincirleri ile büyüyor

2014 mali yılında, Dachser %5.2’lik ek gelir üretti. Kurumsal holdinglerden sağlanan gelirler de dahil olmak üzere, iki faaliyet alanı(Business Field) olan “Road Logistics” ve “Air & Sea Logistics” sırasıyla %5.0 ve %8.0 oranında artış gösterdi. Dachser’in İcra Kurulu Başkanı Bernard Simon bu yılı “Fevkalade sert bir kıştan sonra hayat dolu bir bahar geldi” şeklinde özetliyor. “Özellikle uluslararası karmaşık lojistik görevlerini dış kaynak kullanımı ile yürütme eğilimi, organik büyümeye de katkı sağlamıştır” şeklinde ifade ediyor.
Geschäftszahlen
DACHSER grows with global supply chains

Simon; çok uluslu müşteriler için entegre tedarik zinciri çözümlerinin önümüzdeki yıllarda büyümenin ana kaynaklarından biri olacağını düşünmekte: “Hava ve deniz taşımacılığı ağımızın yanı sıra Avrupa’daki etkili grupaj ağımız ve Avrupa, Asya ve ABD’deki kişiselleştirilmiş kontrat lojistiği çözümlerimiz tam bir tedarik zinciri oluşturmamıza imkan sağlamaktadır.” Simon’a göre, ağların genişlemesiyle sağlanan büyüme ufak bazı gelişmeler hariç tamamlanmış durumdadır. Dachser; özellikle sürdürülebilir bir büyüme sağlamak adına birbirine bağlı lojistik hizmetlerini geliştirebilecektir.

İş gelişimi detayları

Road Logistics kapmasında yer alan Dachser European Logistics (EL) Business Unit, “EL Almanya” iş biriminin (Business Unit) geleneksel güçlü performansına ek olarak, Avrupalı bağlı kuruluşların istikrarlı ihracat stratejileri de olumlu sonuca olumlu katkılar sağlamıştır. Örneğin; “EL Orta Kuzey Avrupa”, “EL Fransa ve Mağrip” ve “El İberya” iş birimleri gelirlerdeki %5.3’lük büyümeye ciddi katkı sağlamıştır. Sevkiyat sayısı %5.5, tonaj ise %6.3 oranında artış göstermiştir. 

Road Logistics kapsamında yer alan ikinci iş birimi (Business Unit) olan Dachser Food Logistics (gelirlerde %3.7’lik artış); tüketici ürünlerinin sözleşmeli lojistik faaliyetlerinde güçlü kapasite kullanımı gibi faktörlerden dolayı kar sağlamıştır. Ayrıca Avrupa gıda ağındaki, sınırlar ötesi gıda sevkiyatlarına yönelik artan talep de olumlu bir etki sağlamıştır. 

Son olarak, Air & Sea Logistics iş sahası da 2014’teki küresel büyüme eğilimini devam ettirmiştir. Deniz taşımacılığındaki olumlu trend başarılı bir mali yıl için belirleyici etken olmuştur.

Gelir detayları

corporate-figures-2014_EN
Revenue 2014

Çeviklik ve süreç uyumuna odaklanma

Dachser 2015 yılına yasal yapısını SE (Avrupa Şirketi) haline getirerek başladı. Simon bu durumu şöyle açıklıyor: “Bu eylemi gerçekleştirerek, uluslararası bir şirket olarak gelecekteki gelişmelerimiz için azami seviyede yasal güvence oluşturduk; aynı zamanda %100 aile şirketi olarak bağımsızlığımızı sağlamlaştırdık.” Süreçte oluşturulan bu yeni yönetim yapısı; Küresel ölçekte aktif bir İcra kurulu altında sekiz operasyonel iş birimine(Business Unit) sahiptir. Bu da kararlarımızı esnek ve hızlı bir şekilde vermemizi sağlayan yerinden yönetimli iş stratejimizi de güçlendirmektedir. Simon şöyle devam etmektedir: “Bu yolla, biz müşterilerimize yönelik yakınlığımızı arttırabiliyoruz ve başarı hikayemizin bir sonraki bölümünü de yazabiliyoruz.”

* “Business Field”, “Business Line” ve “Business Unit” terimleri ile ilgili olarak:

Yasal formun Avrupa Şirketi (SE) haline gelmesi ile birlikte, Dachser; süreçlerdeki tanımlamalarda değişikliğe giderek yönetim yapısını yeniden oluşturdu. Şirket; iki ana İş Sahası (Business Field) olan Dachser Air & Sea Logistics ve Dachser Road Logistics kapsamında taşımacılık lojistiği, depolama ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamaktadır. Road Logistics de iki İş Hattına (Business Line) ayrılmaktadır: Dachser European Logistics (endüstriyel yükler) ve Dachser Food Logistics. Bu Business Line’lar ile Dachser şirketin iş modelinin dayandığı üç temeli vurgulamaktadır.

Kurumsal seviyede, Dachser sekiz İş Birimi (Business Line) oluşturmuştur: Dachser Food Logistics’e ek olarak, bölgesel birimler mevcuttur: European Logistics (EL) Almanya, EL Orta-Kuzey Avrupa, EL Fransa ve Mağrip, EL İberya, Air & Sea Logistics (ASL) Avrupa-Orta Doğu-Afrika, ASL Amerika ve ASL Asya Pasifik.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Dachser-grows-with-global-supply-chains_861.htm
geri | üst | yazdır