Müşteri raporları, haberler ve basın bültenleri.

03/28/2019
Avrupa'yı Bağlamak

Avrupa'nın kalbinde konumlanan Çek Cumhuriyeti genel olarak ihracata dayalı olan güçlü bir üretim sanayisine sahiptir. Lojistik sektörünün gelişmesi için mükemmel bir konumdadır.
Prague
Köprüler kurmaya davet: Vltava, Prag.

Vltava sadece bir nehirden çok daha fazlası, bazıları onu bütün nehirlerin anası olarak bile anmakta. Dolayısıyla Çek besteci Bedřich Smetana'nın bu nehre bir senfonik şiir adaması şaşırtıcı değil. Vltava'nın Avrupa su yollarını daha yakından birbirine bağlayan nehir olması yüzyıllardır süregelen bir rüya. Çek Cumhuriyeti ile Kuzey ve Baltık Denizleri arasında sağlam bir bağlantı sağlamanın muhtemel ama pahalı bir yolu kanallar inşa etmek olabilir. Ancak bu yaklaşım Vltava ile Danube arasında bir bağlantı gerektirmektedir ve bu fikir plan safhasından daha öteye geçememiştir.

Hamburg'u Prag'a bağlamak için bu denli büyük ölçekli bir projeye başlamak 10,6 milyon nüfuslu bu ülke için devasa bir adım olacaktır. Mevcut durumda ülkenin 130.000 kilometreye varan kapsamlı karayolu ağı ve 10.000 kilometrelik demiryolu ağı mal taşımacılığı için gereken altyapıyı sağlamaktadır. Ülkenin ne kadar iyi bağlantılı olduğunun bir göstergesi Dünya Bankası'nın 2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nin altyapısını dünya genelinde 22. sıraya koymuş olmasıdır.

Almanya, Polonya, Slovakya ve Avusturya arasındaki merkezi konumu Çek Cumhuriyeti' ni taşımacılık ve lojistik işletmeleri için ideal bir çıkış noktası yapmaktadır. Bu nedenle Çek Cumhuriyeti Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yabancı yatırım için en cazibeli konumlardan biridir. Ülkenin avantajına olan diğer anahtar etkenler ise politik istikrarlılığı, yüksek büyüme oranları ve uzun bir geçmişe sahip sanayi sektörüne sahip olmasıdır.

Yeni pazarlara girmek

AB 2004 yılında doğuya doğru genişlediğinde DACHSER Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını büyütmek ve genişletmek arayışındaydı. Bu konuda odakta olan yeni üye ülkeler arasında Polonya, Macaristan, Slovakya ve hepsinden önce gelen Çek Cumhuriyeti vardı. "Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri ile bu ülkeler arasındaki ticareti güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmak istedik," diyor DACHSER Karayolları Lojistik Genel Müdürü Michael Schilling.

Diğer bir etken ise büyük bir DACHSER müşterisi olan Otis'in bu dönemde üretim tesisini Břeclav, Çek Cumhuriyeti'ne taşımış olmasıdır. Bu sebeple DACHSER'in Avusturya sınırına yakın konumlu bu şehirde bir şube açması mantıklı bir adımdı. Bu lojistik merkezi günümüzde sözleşmeli lojistik için anahtar bir tesis teşkil etmektedir.

DACHSER'in Çek ağındaki en büyük şubesi Prag'ın kuzeybatısında yer alan Kladno'dur. Hradec Králové şubesi başkentin doğusunda yer almaktadır. DACHSER aynı zamanda ülkenin güneydoğusunda yer alan bir sanayi merkezi olan Brno'da, güneybatıdaki České Budějovice'de ve Polonya sınırına yakın olan Ostrava'da işletmelere sahiptir. Hradec Králové'de DACHSER yakın tarihte işletmesini daha büyük bir tesise taşımış olup, bu yeni tesiste üç kat daha fazla yükleme platformuna ve bu önemli sanayi bölgesinde örneğin çapraz yükleme faaliyetleri gibi çeşitli alanlarda daha da büyümek için gerekli tüm donanıma sahiptir. Hava ve Deniz Lojistik Şubesi Prag'da bulunmaktadır. Ülkenin lokomotifi olan başkent Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde yirmi beşini üretmektedir. Her ne kadar şehirdeki sanayi ve üretim sektörleri düşüş eğiliminde olsa da, Prag ülkenin idare, hizmet ve turizm merkezi olmaya devam etmektedir. Anahtar sanayi bölgeleri Ostrava, Plzeň ve Brno etrafında yayılmaktadır.

İstikrarlı büyüme oranları

Çek Cumhuriyeti’nin Orta ve Doğu Avrupa'daki lider konumunu geliştirmesinde Lojistik sektörü anahtar bir rol oynamıştır. Bu konum ülkenin son beş yılda gördüğü istikrarlı büyüme oranları ile şekillenmiştir. 2017'nin üçüncü çeyreğinde GSYIH oranı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüme göstermiştir. Mevcut tahminler GSYIH büyümesini 2018'de yüzde 3 olarak öngörmekte olup, ekonomik performansın 2019'da yüzde 2,5 daha ve 2020'de de bir o kadar daha büyümesini beklemektedir.

Orta Bohemya Bölgesi olarak bilinen Prag çevresindeki varlıklı banliyöler ülkenin otomotiv sanayisinin merkezidir. Bu sanayi yüz yıldan fazla tarihe sahip olup, bu gün de ülke için aynı önemi taşımaktadır. Üretim hatları her yıl 1,4 milyon araç çıkarmakta olup, AutoSAP birliğine göre bu rakam Çek Cumhuriyeti'ni Avrupa'daki beşinci en büyük araba üreticisi ve dünyanın 17. en büyük araba üreticisi yapmaktadır. Bunun doğrudan bir sonucu olarak otomotiv sanayisi tedarikçilerinin işleri hızla gelişmektedir. Örneğin, metal işleme ve plastik üretimi sanayileri gibi. Mühendislik geleneksel olarak Çek ekonomisinde önemli bir yere sahiptir, ancak ülke aynı zamanda yabancı pazarlarda elektrik santrali teçhizatı, demiryolu araçları ve mekanize aletler alanlarında da başarı görmektedir.


2017 yılında toplam ithalat değeri 144,2 milyar EUR iken, toplam ihracat değeri 161,2 milyar EUR olmuştur. 2017 yılında Çek Cumhuriyeti'nin en önemli ticaret ortağı ihracatta yüzde 32,8 ve ithalatta yüzde 29,8 ile Almanya olmuştur. Slovakya yüzde 7,8 ile ikinci en büyük ihracat payına sahip olurken, bunu yüzde 6,1 ile Polonya izlemiştir. Polonya yüzde 9,1 pay ile ikinci en büyük ithalatçı olurken, Çin yüzde 7,4 pay ile üçüncü sırada gelmektedir.

"Müşterilerimizin çoğu bütün Avrupa ülkelerinde dağıtım lojistiği için güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyan B2B doğrudan ihracatçılar. 13 ülke ile sahip olduğumuz 57 doğrudan ihracat gruplama hattımız bizi bu taşıma türünde pazar liderleri arasına sokuyor," diyor DACHSER Çek Cumhuriyeti European Logistics Genel Müdürü, Jan Pihar.

Sürekli kaliteyi iyileştirmek

Çek Cumhuriyeti'nde ihracat hacimlerinin artma oranı DACHSER Çek Cumhuriyeti'ni rakamları üzerinde buna orantılı bir etki yapıyor. "Son on yılda hizmet portföyümüzü genişletmek için çok çaba gösterdik. Bu süre boyunca sürdürülebilir bir hızda organik büyümeyi hedef aldık," diye açıklıyor Pihar. "Kalite alanında Çek pazarı lideriyiz ve bu alanda müşterilerimiz karşısında mükemmel bir itibara sahibiz."

Ülke organizasyonu taşıma ve kargo muamelesinden depolama ve katma değerli hizmetlere kadar geniş bir yelpazedeki lojistik hizmetleri için yüksek kalite sunuyor. Kontrat lojistiği uzmanlarından oluşan bir ekip aynı zamanda tedarik zinciri optimizasyonu, tedarik, tam zamanında ve tam yerinde teslimatları, kaynak sağlama ve profesyonel paketleme alanlarında da uzman danışmanlık sunuyor. Dahası, DACHSER Çek Cumhuriyeti European Logistics (Karayolu Taşımacılığı) hizmetlerinin hava ve deniz navlun operasyonları ile birlikte sorunsuzca çalışmasını sağlayan Interlocking sistemi aracılığıyla küresel tedarik zincirleri kuruyor.

Son zamanlarda kimya sanayisi de gelecek vaat eden bir müşteri halinde gelmiştir. "Ağımızın tehlikeli madde muamelesi konusundaki yüksek standartlarına dayanarak, DACHSER- Chem Logistics kurumsal çözüm sistemini bir parçası olarak kimyacı müşterilere de özel çözümler geliştiren bir proje müdürümüz bulunuyor. Artık her bir şube tehlikeli maddeleri ele alabilecek konumda," diye açıklıyor Pihar. "Özel donanımlı kamyonlar kullanıyoruz, personelimize düzenli eğitimler veriyoruz ve sıkı kalite standartlarımıza uygunluğu sürekli denetliyoruz. Bu sayede Çek Kimya Sanayisi Birliği Sorumluluk ve Özen Sertifikası aldık," diye ekliyor.

Geleceğin getirdiği büyük zorluklara rağmen, ya da belki bunlar ışığında, Pihar geleceğe büyük bir iyimserlikle bakıyor. Büyümekte olan mevcut şubelerin yanı sıra, yetkin personel eksikliği, otomasyon ve dijitalleşme konuları gündeminin en başında. "Kendi geleceğimizi şekillendirebilmeyi seviyoruz. Bu bakımdan romantik olduğumuz kadar da gerçekçiyiz," diyor Pihar.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Issue-119_1156.htm
geri | üst | yazdır